Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text årskurs 5

Skapad 2019-06-17 11:06 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med förklarande texter utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 5 Svenska
Vi ska arbeta med förklarande texter. Du kommer att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen förklarande text.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Mål/Metod/Arbetssätt

Under det här arbetsområdet ska eleverna …
• förstå syftet med en förklarande text (Förförståelse och förkunskaper)
• lära sig hur en förklarande text är uppbyggd (Steg 1)
• lära sig använda orsaksord och tidsord (Steg 2)
• tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en text som förklarar hur ett frö blir ett nytt frö (Steg 3)
• på egen hand kunna planera och skriva en text som förklarar varför björnar går i ide (Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå till
Förförståelse/förkunskaper:

Klassen/gruppen studerar de fenomen som de senare ska skriva förklarande texter om.
Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en förklarande text. De övar på att skriva rubriker och definitioner samt visar hur man med bilder kan förtydliga en förklarande text.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i förklarande texter, som verb i presens och tids- och sambandsord.

Steg 3: Klassen/gruppen skriver med hjälp av en bildserie en gemensam text om hur ett frö blir ett nytt frö.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en förklarande text om varför björnen går i ide och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för förklarande text

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

• förstå syftet med en förklarande text
• kunna skriva begripligt med enkla resonemang*
• kunna skriva med en fungerande struktur
• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande text

Bedömningsmatris

INNEHÅLL
 • Sv  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Struktur
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Struktur - Definition:
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition
Skriver en inledande definition.
Struktur - Förklaring:
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar i flera steg genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Struktur - Sammanfattning:
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text, t ex beskrivande verb, .
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Språkliga drag - Sambandsord:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan. T.ex. därför att, på grund av osv.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan och tid. Varierar inte sambandsorden. T.ex. först, till sist, eftersom, därför att, på grund av osv
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan och tid. T.ex. först, till sist, eftersom, därför att, på grund av osv
Språkliga drag - Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Skriver några komplexa meningar, med huvudsats och bisats.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Språkliga drag - Ordval:
Har ett enkelt ordval
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Bearbetning av text
Behöver hjälp med att förbättra din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Skrivregler
Behöver hjälp med enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Följer enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Följer på ett bra sätt regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: