Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vindpusten projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-06-17 11:39 i Hertings gårds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Vi vill att barnen genom utforskandet av pinnar ska utveckla förmågan att se varandra som en tillgång. Vi vill möjliggöra för barnen att på olika sätt skapa och vara kreativa med pinnar, genom att konstruera med och använda pinnar på många olika sätt.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Från förra året tar vi med oss tankar kring:

 

Tillvarata barnens reflektioner


Ta det lugnt, låt projektet ta tid. Exempelvis aktivitet en vecka och reflektion nästa (ex utflykt onsdag v 1 och reflektion onsdag v 2.)

Vi vill genom vårt projekt motarbeta hierarkier och arbeta för acceptans och tolerans där olikheter och oliktänk berikar. Att vara en god kamrat och visa hänsyn. 

Formulering av syfte

Vi vill att barnen genom utforskandet av pinnar ska utveckla förmågan att se varandra som en tillgång. Vi vill möjliggöra för barnen att på olika sätt skapa och vara kreativa med pinnar, genom att konstruera med och använda pinnar på många olika sätt. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi kommer använda unikum för att informera vårdnadshavarna om projektet.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi förändrar vår lärmiljö ständigt efter barnens behov av utforskande. Vi har sett att barnen har ett intresse för pinnar har därför gjort en naturhörna inne på avdelningen. Vi har använt gröna tyger och material från naturen såsom pinnar, kottar och kastanjer för att bygga upp en inspirerande miljö. Här tänker vi oss att barnen får möjlighet att undersöka och lära tillsammans och av varandra, dvs ett kollaborativt lärande. Barnen har i andra sammanhang frågat efter små legofigurer och vi tänker att vi tillsätter dessa i vår naturmiljö för att se om och hur figurer och naturmaterial kan mötas.

Vi har iordningställt en utforskande låda med playdo och småpinnar för att fortsätta det konstruerande vi gjort under projektets gång. Barnen har bland annat fått utmaningar att bygga högt och långt med hjälp av pinnar i olika storlekar och play-doh

Varje vecka reflekterar vi tillsammans med barnen om vad vi gjort i projektet. Detta för att barnen själva ska tänka kring vad de gjorde sist och varför det blev som det blev. Här ser vi också möjlighet att uppmärksamma barnen på sitt förändrade kunnande (formativt lärande).

Att ”pyssla” med pinnar har varit en idé från barnen som framkommit vid samtal kring vad man kan göra med pinnar. Vi vill framåt ha en rik tillgång till pinnar att skapa med i ateljén. Pinnar som ingen äger utan som vi alla kan använda i olika sammanhang. 

Arbetssätt, organisation och struktur 

Vi vill använda boken "Herr pinneman" som ingång i projektet för att väcka barnens nyfikenhet och tankar. Vi kommer också fråga barnen om vad de tänker att vi kan använda pinnar till och på så vis väcka barnens tankar om pinnars många olika användningsområden. Samma fråga använder vi till våren för att få reda på deras förändrade kunnande.  

Vi vill utvidga barnens förståelse för vad vi kan använda pinnar till och eftersom det finns ett intresse att konstruera och skapa bland barnen vill vi utveckla barnens konstruerande med hjälp av pinnar. 

Vi har val på eftermiddagarna då barnen väljer mellan olika aktiviter. Vi tillför efterhand fler och fler val som är knutna till projektet. 

På utflykter tar vi oss ofta till skogen och både barn och pedagoger för lek och samtal in på ämnen knutna till vårt projekt. Det handlar bland annat om att konstruera kojor, koppla till samtal kring vår bok om Pinnemans äventyr och att göra brasa och grilla marshmallows (som vi pratat kring då barnen kommit med egna tankar kring pinnar)

 

Vi kommer att dela barnen i mindre grupper 3 dagar i veckan. I dessa mindre grupper planerar vi att reflektera tillsammans över vad vi gjort i projektet.  

Kompetensutveckling

Vi upplever att vi har bra kompetens i arbetslaget för projektet 

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Vi önskar handledning i vilken metod vi ska använda när det gäller foto nu när vi ej kan använda PicCollage. Vilka appar är ok att använda i samband med foto  tex kan keynote vara  bra?  i vilket format ska vi samla all dokumentation  så alla i arbetslaget har tillgång till den

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen tycker om att vara i skogen och många tycker om att använda grenar och pinnar i leken. De bygger koja, släpar och sliter, balanserar på dem och klättrar/hänger i träd och grenar. Barnen önskar ofta att plocka med sig pinnar tillbaka till förskolan. Även inomhus i vår verksamhet tycker barnen om konstruktionsmaterial såsom lego, duplo, plusplus m.m. Det finns också ett stort intresse för att måla, limma, få använda sina händer i utforskande och skapande.  Då vi också sett behov av att lyfta samarbete i gruppen, att lyssna på och ta hjälp av varandra blev vår tanke att konstruera med hjälp av pinnar och i det skapa förutsättningar för samarbete. 

Formulera mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

- örmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Vindpustens eget tillagda mål:

Vi vill ge varje barn möjlighet till kollaborativt lärande, att lära av varandra och se varandra som en tillgång. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: