Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne Reza Matematik och programmering Ht 19 Enen vit.

Skapad 2019-06-17 12:21 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi utforskar olika begrepp inom matematik och programmering tillsammans med Räkne-Reza som är en av våra sju lärvännerna som bor hos oss på avd. Enen och på bussen.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har visat ett stort intresse, under vt 19, för siffror, antal, räknetal och former, speciellt vid samlingen och vid olika aktiviteter De vill gärna räkna hur många barn som är närvarande denna dag och hur många det är frånvarande. Dessutom visat intresse för rutnät med olika lekar samt gjort en enkel programmering och programmerar varandra genom att ge tydliga instruktioner under dessa lekar. De har även visat stort intresse för former, då vi har uppmärksammat att dem letar efter former som dem lärt sig.

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi tar på oss våra "matteglasögon" så fort vi går någonstans, både ute och inne. Vi utforskar antal, begrepp och form. Vi bekantar oss med olika former och sjunger också sånger som innehåller antal. Även rim och ramsor med matematiska begrepp.

För att alla barn ska få tillfälle och våga, har vi planerat att dela in barnen i mindre grupper.

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

 

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

För att synligöra lärandeprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation, och vi analyserar på planeringstiden.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: