Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2019-06-17 13:32 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi startar höstterminen i årskurs 3 med ett värdegrundsarbete där vi utgår från begreppen trygghet, kamratskap och en god arbetsmiljö.

Innehåll

Vi kommer arbeta med värdegrundsarbete genom att föra samtal i helklass, gruppdiskussioner, egna reflektioner (muntligt och skriftligt), samarbetsövningar samt att titta på film och skapa bilduppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: