Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 4 HT18 - VT19

Skapad 2019-06-17 13:46 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 4 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig och det ska vi jobba med nu!

Innehåll

Teknik årskurs 4 HT 18 - VT 19

I alla tider har vi människor behövt vatten, mat, tak över huvudet och energi. Vi har också alltid haft ett behov av kunna kontakta varandra och av att lyfta och flytta saker. Vi har i alla tider uppfunnit saker för att uppfylla de önskningar och behov som vi har.

Vad vi ska lära oss?

Vi kommer att:

- Kunna någon/några definitioner på vad teknik är. 

- Känna till några vanliga ord och begrepp i teknik; teknik, tekniskt system, symboler, skiss, ritning, modell, 3D och uppfinning. 

- Få en ökad förståelse om vikten av utveckling på ett hållbart sätt. 

Hur vi skall göra?

 -  Vi kommer att enskilt och gemensamt identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 -  Vi kommer att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningarh enskilt, parvis och om mindre grupper samt diskutera i klassrummet kring olika uppfinningar. 
 - Titta på filmer och svara på frågor utifrån olika kända uppfinningar så som TV, dator och olika viktiga material i vår vardag.
 - Vi kommer att fördjupa vår kunskap om broar och därefter bygga och rita våra egna broar.
 - Vi kommer att fördjupa vår kunskap om bilens historia och i mindre grupp reflektera innan vi sedan presenterar med hjälp av powerpoint och målade bilder hur framtidens bil kommer att se ut.

När?

Under årskurs 4 vt18-vt19

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras under lektionstid med fokus på ditt:

- Engagemang i diskussioner och vid grupparbeten
- Hur du deltar vid olika övningar och vid våra fördjupningsarbeten, praktiska övningar och presentationer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: