Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlevnadsområdet moderna språk

Skapad 2019-06-17 14:14 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Detta område är anpassat för spanska och franska och går ut på att eleverna med hjälp av en parlör ska klara olika uppdrag.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här området kommer du att få lära dig att ta dig fram i en fransk eller spansk stad. Du dimper ned mitt i staden och får ett uppdrag, till hjälp har du en Parlör. Du kan välja på ett av följande uppdrag: 1. Beställa mat och samtala med din bordskamrat 2. Utekväll (bio, teater, opera, nöjesfält, fotboll) 3. Handla ( kläder, mat) 4.Res från punkt A-B och checka in på hotell 6. Du träffar en ny kompis och pratar om väder, fritidsintressen och familj. 7. Du blir sjuk och får besöka läkare/sjukhus

Innehåll

I det här området kommer du att få lära dig att ta dig fram i en fransk eller spanska stad. Du dimper ned mitt i staden och får ett uppdrag, till hjälp har du en Parlör.  Du kan välja på ett av följande uppdrag: 

1. Beställa mat 

2. Utekväll (bio, teater, opera, nöjesfält, fotboll) 

3. Handla ( kläder, mat) 

4. Checka in på hotell 

5. Res från punkt A-B 

6. Du träffar en ny kompis och prata vädret 

7. Du blir sjuk och får besöka läkare/sjukhus 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Överlevnadsområdet moderna språk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala - presentera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar begripligt även om du har gör en hel fel.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar ganska tydligt och binder ihop meningar med bindeord te.x. och, ibland, därför, men. Din grammatik är tillräckligt bra för att vi ska förstå utan problem.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar huvudsakligen korrekt och binder ihop meningar på ett snyggt sätt.
Tala - interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva - Interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva - Framställningar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver en kort och begriplig dialog som innehåller en del språkliga fel.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver en något längre dialog där du använder dig av flera fraser. Din grammatik är huvudsakligen korrekt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du skriver en utvecklad och tydlig dialog med där du binder ihop flera fraser och uttryck på ett snyggt sätt.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du använder någon strategi när du talar eller skriver.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du använder flera strategier vilket gör text och tal tydligare.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan använda dig av flera olika strategier vilket gör text och tal mycket tydligt.
Läsförståelse
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse - kommentera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet Du visar att du förstår dialogerna genom att svara korrekt på några av frågorna och bidra med enkla kommentarer till dessa.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet av texten genom att svara korrekt på majoriteten av frågorna och kommentera och redogöra relativt tydligt.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du visar att du förstår helheten och detaljer i dialogerna genom att svara rätt på nästan alla frågor. Du skriver också genomtänkta kommentarer till frågorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: