Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Heljered - Hararna

Skapad 2019-06-17 15:12 i Heljereds förskola Mölndals Stad
Förskola

Innehåll

Heljered avdelning Hararna

 

Juni 2019

 

Hararna startade 2017 och tanken är att barnen som är födda 2016 kommer att gå i samma grupp under alla sina år på förskolan med pedagoger som följer gruppen.

 

Hararna kommer att ha tre grundstenar som följer med under alla år de går på förskolan och utgår från vår utomhuspedagogiska profil, våra tre värdeord (Trygghet, Glädje och Lärande) och från de tre första delarna av Läroplanens mål och riktlinjer, (2.1 Normer och Värden, 2.2 Omsorg, Utveckling och Lärande och 2.3 Barns Delaktighet och Inflytande). Dessa tre delar kommer också att fokuseras på i det systematiska kvalitetsarbete. Vi kallar de tre delarna

  1. Trygghet och Glädje,

  2. Utevistelse och aktuellt fokusområde,

  3. Barns Självständighet, Delaktighet och Inflytande

 

Läsåret 2017/2018

Trygghet och Glädje

Stort fokus på trygghet och glädje när vi skolade in barn under hela läsåret.

 

Utevistelse

Fokus på att utevistelsen ska vara rolig. Vi var mycket på den nedre gården (mot parkeringen) och utforskade både miljön och utmanade oss motoriskt. Detta läsår hade vi som fokus att uppleva alla årstider med alla våra sinnen.

 

Barns Självständighet, Delaktighet och Inflytande

 

Fokus på att de ska få vara så självständiga och delaktiga som de kan. Mycket fokus på lärmiljön och restaurangen. Fokus från oss vuxna att barnen ska kunna vara självständiga både i lärmiljön och restaurangen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: