Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen

Skapad 2019-06-17 16:08 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta om människokroppen och våra olika sinnen. Eleverna kommer få läsa texter kopplade till ämnet, genomföra experiment, titta på filmer, gå på studiebesök och genomföra diskussioner i smågrupper samt helklass.

Innehåll

Arbetet kommer vara indelat i 2 veckors perioder.

Period 1: hälsa och sociala relationer

Period 2: Människans kroppsdelar

Period 3: Sinnen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: