Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-06-17 16:31 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig om vattnets olika former, blandningar och lösningar samt mer om kretsloppet.

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • Vad vatten är och vad det består av.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning och kondensering, smältning och stelning.
 • Vattnets kretslopp 
 • Blandningar och lösningar
 • Olika experiment och hur du kan ställa hypoteser.
 • Materialets egenskaper och om det flyter eller sjunker
 • Att separera lösningar med hjälp av olika metoder

Du ska kunna:

 • berätta och beskriva vilka former vatten har
 • beskriva vattnets kretslopp med hjälp av ord och bild
 • förklara skillnaden på en blandning och en lösning
 • separera lösningar och blandningar med enkla metoder
 • göra undersökningar och ställa hypoteser och förklara vad som händer i olika experiment med vatten

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: