Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårens idrott åk 4

Skapad 2019-06-17 20:23 i Bruksskolan Munkedal
Idrott och hälsa
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Planering för idrott och hälsa för åk 4 under vårterminen

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet med vårens idrott och hälsa är att röra sig på alla sätt både inomhus och utomhus.
Vi kommer att utnyttja naturen, skolgården och gymnastiksalen för att röra oss.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att bedömas i
- hur du kan hantera olika gymnastikredskap
- hur du deltar i spel och idrott utomhus och inomhus
- hur du genomför aktiviteter i utemiljö
- hur du kan förebygga enkla skador i idrott

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen i idrott och hälsa är till största delen fysiska aktiviteter men det förekommer genomgångar och undervisning i hur man skall förebygga skador.

Lektionerna börjar alltid med uppvärmningar och sedan har vi under höstterminen arbetat med utelekar, olika gymnastikredskap, lekar, spel och musik både till uppvärmning och till rörelser till musik.

Den teoretiska delen har varit att gå igenom varför vi har uppvärmning och hur man förebygger skador. Vi har även pratat om hur viktigt det är med fysiska aktiviteter för att må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: