Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Näringskedjor & Livscykler

Skapad 2019-06-18 08:40 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
I detta tema kommer du att få lära dig om några enkla näringskedjor och livscykler hos vanliga djur och växter. Du kommer att läsa fakta, skriva fakta och redovisa din fakta. Du kommer också att dokumentera observationer.

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka 35-43

Förmågor

 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara hur djur och växter hör samman i livscykler och näringskedjor.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, ställa frågor och återberätta eller skriva vad du har lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya begrepp som rör näringskedjor och använda dom.
 • Du utvecklar din procedurförmåga genom att läsa och söka efter fakta om näringskedjor.
 • Du utvecklar din metakognitiva förmåga genom att reflektera och ge omdömen om ditt och en kamrats lärande.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från det etiska perspektivet genom vilket du får möjlighet att lära dig om att göra personliga ställningstaganden.
 • Du får vara med och välja samt påverka arbetssätt i temat.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Att beskriva och ge exempel på enkla näringskedjor.
 • Att ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Att namnge några djur och växter.
 • Att dokumentera undersökningar och använda dokumentationen för att berätta vad du har lärt dig.
 • Att läsa och skriva faktatexter.
 • Att använda ämnesspecifika ord i dina texter.
 • Att skriva för hand och på dator samt använda stor bokstav och punkt.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar vad du kan och har lärt dig genom att:

 • berätta muntligt
 • skriva faktatexter
 • rita bilder
 • delta aktivt i och under lektionernas aktiviteter
 • visa din dokumentation

     Formativ

 • självbedömning.
 • kamratbedömning.
 • återkoppling.

     Summativ

 • faktatexter
 • bilder
 • spelresultat
 • redovisning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer lära dig genom:

 • gemensamma genomgångar
 • observationer
 • se film
 • spela spel
 • rita bilder
 • skriva fakta
 • läsa fakta
 • redovisning

Undervisningen kommer att beröra:

 • enkla näringskedjor
 • ekosystem
 • djur och växter i närmiljön
 • observationer av närmiljön
 • dokumentation av observationer
 • enkla faktatexter
 • skriva för hand och på dator
 • redovisning

Temat består av följande områden:

 • Del 1: Näringskedjor
  Vi lär oss om nedbrytning och kretslopp. Vi lär oss om vem äter vem.

 • Del 2: Livscykler
  Vi lär oss om växters, djurs och människans livscykler.


 • Del 3: Redovisning
  Vi förbereder oss för att redovisa vad vi har lärt dig inför några klasskamrater. Vi använder vår dokumentation.

 • Del 4: Utvärdera
  Vi utvärderar temat och fyller i matrisen i Unikum.

Uppgifter

 • Inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Näringskedjor & Livscykler

NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta om samband
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
Du kan med hjälp berätta om något samband i naturen.
Du kan självständigt berätta om en eller flera samband i naturen.
Du kan med säkerhet berätta om flera samband i naturen.
Berätta om livscykler
I samtal berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
Du kan med hjälp ge exempel på någon livscykel hos ett djur eller en växt.
Du kan självständigt ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan med säkerhet ge exempel på livscykler hos flera djur och växter.
Namnge djur och växter
Eleven namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper
 • NO   3
Du kan med hjälp namnge några vanliga djur och växter.
Du kan självständigt namnge några vanliga djur och växter.
Du kan med säkerhet namnge några vanliga djur och växter.
Näringskedjor
Eleven beskriver och ger exempel på kopplingar mellan några djur och växter i enkla näringskedjor.
Du kan med hjälp berätta om någon enkel näringskedja.
Du kan självständigt berätta om en eller flera enkla näringskedjor.
Du kan med säkerhet berätta om flera enkla näringskedjor.
Dokumentation
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3
Du kan med hjälp dokumentera observationer.
Du kan självständigt dokumentera observationer.
Du kan med säkerhet dokumentera observationer.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och återge
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med hjälp läsa enkla faktatexter och berätta något om vad du läst.
Du kan självständigt läsa enkla faktatexter och berätta något om vad du läst.
Du kan med säkerhet läsa enkla faktatexter och berätta något om vad du läst.
Skriva faktatext
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med hjälp skriva en enkel faktatext och använda något ämnesspecifikt ord i texten.
Du kan självständigt skriva en enkel faktatext och använda några ämnesspecifika ord i texten.
Du kan med säkerhet skriva en enkel faktatext och använda några ämnesspecifika ord i texten.
Stava och punkt
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
Du kan med hjälp använda stor bokstav och punkt samt stava några enkla ord.
Du kan självständigt använda stor bokstav och punkt samt stava några enkla ord.
Du kan med säkerhet använda stor bokstav och punkt samt stava några enkla ord.
Redovisa
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
Du kan med hjälp redovisa din text och bild inför några andra elever.
Du kan självständigt redovisa din text och bild inför några andra elever.
Du kan med säkerhet redovisa din text och bild inför några andra elever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: