Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kroppen

Skapad 2019-06-18 09:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi Fysik Biologi
Hur fungerar hjärtat? Hur fungerar lungorna? Vilket samband finns med mellan insulin och diabetes? Detta är några av de frågor vi ska söka svar på under arbetsområdet.

Innehåll

Utgångspunkt:

Många elever har förmåga att i stora drag beskriva hur viktiga delar av våra kroppar fungerar (ex. vårt hjärta pumpar runt blodet.) och vad de har för någon funktion men saknar begrepp och kunskap att på ett mer detaljerat plan berätta om hur de olika delarna samspelar för att vår kropp ska fungera. Förmågorna att resonera och genomföra systematiska undersökningar är det som flera elever behöver utveckla.

 

Genomförande:

Vi kommer att arbeta med de olika förmågorna utifrån följande arbetsområden (ca en vecka per området):

kropp och celler

huden

skelettet

musklerna

blodet

hjärtat

andning

matens väg

näringsrik mat

våra sinnen

psykisk och fysisk hälsa och hur de kan påverkas

 

Arbetssätt:

- Var och en kommer att göra en egen "Kroppenbok" i NO-skrivboken med egna faktatexter och bilder och begrepp som tillhör kroppen (t.ex. kroppens organ).

- Vi arbetar med faktatexter utifrån

              Koll på NO

              Boken om biologi (med tillhörande webbmaterial)

              Enkel biologi, kemi och fysik (Tengnäs läromedel)

- Filmer

- Föreläsningar

- Undersökningar

 

Bedömning och dokumentation:

De olika delområdena följs upp och bedöms under arbetsområdets gång. Elevernas "Kroppenbok" kommer också att användas som underlag för bedömning. Undersökningarna bedöms löpande. Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Fy Bi Ke
kroppen

Ej godtagbara
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva och förklara
Jag har ännu inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang i kroppen och matens innehåll för hälsan.
Jag har visat att jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang i kroppen och matens innehåll för hälsan. I mina beskrivningar använder jag mig en del av biologiska, fysikaliska och kemiska begrepp.
Jag har visat att jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang i kroppen och matens innehåll för hälsan. Jag kan förklara samband, t.ex. mellan syret i luften som vi andas och vårt röda blod. I mina förklaringar använder jag mig av flera biologiska, kemiska och fysikaliska begrepp.
Söka information
Jag har visat att jag med stöd har förmåga att söka information om människans organsystem eller att jag med stöd kan föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag har visat att jag har förmåga att söka information om människans organsystem och kan använda källor och ge exempel på varför en källa är användbar eller inte.
Jag har visat att jag har förmåga att söka information om människans organsystem och kan använda källor och förklara utifrån flera perspektiv varför en källa är användbar eller inte.
Använda information
Jag har visat att jag med stöd har förmåga att använda mig av informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av beskrivande karaktär.
Jag har visat att jag har förmåga att använda mig av informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av beskrivande karaktär.
Jag har visat att jag har förmåga att använda mig av informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av förklarande karaktär.
Samtala och diskutera
Jag kan med stöd samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Jag kan också berätta om några historiska upptäckter.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Jag kan också berätta om några historiska upptäckter.
Resonemang
Jag kan med stöd resonera om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till samband i människokroppen, ex. sambandet mellan diabetes och blodets sockerhalt.
Jag kan resonera om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till samband i människokroppen, ex. sambandet mellan diabetes och blodets sockerhalt.
Jag kan föra utvecklade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till samband i människokroppen, ex. sambandet mellan diabetes, blodets sockerhalt och insulin.
Genomföra undersökningar
Jag kan med stöd genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Jag kan med stöd göra enkla dokumentationer av mina undersökningar med text och bild.
Jag kan göra enkla dokumentationer av mina undersökningar med text och bild.
Jag kan göra utvecklade dokumentationer av mina undersökningar med text och bild. Alla steg i undersökningen är tydliga och det framgår tydligt av bild och text hur undersökningen har gått till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: