Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oasen Pedagogisk planering fritidshem Dalhem

Skapad 2019-06-18 10:08 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola F – 4
Oasen - planera, plantera, sköta och skörda

Innehåll

Nuläge- Vi har Oasen men utnyttjar den inte. Eleverna behöver närhet, kontakt och förståelse för och om naturen. De gånger vi har gjort något har eleverna varit intresserade och engagerade.

 

 

Syfte - Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

 

Undervisning och arbetssätt  - hur ska vi arbeta

-Vad? Vi ska tillsammans med eleverna starta upp Oasen

-Hur? Planera och sedan genomföra projektet - från frö till matbord - med eleverna

Lärandemiljö? Utomhus i Oasen

När? Vi startar v. 26

Vem ansvarar? Renée och Christian

 

Vad tränar vi genom detta -  förmågor

Utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Utforska och beskriva företeelser och samband i naturen.

Förstå vad som påverkar hälsa och välbefinnande.

 

 

Genom detta utvecklar vi

Eleverna får en helhetssyn på mat och odling, varför, hur och vad?

 

 

Utvärdering - hur vet vi att eleverna lärde sig det vi avsåg med aktiviteten/planeringen

Samtal under projektets gång och gruppsamling vid olika tillfällen.

 

Dokumentation  - vad vill vi visa och på vilket sätt  

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur? När? Ansvar?

 De olika stegen dokumenteras visuellt(bild), teckningar, dagbok som eleverna skriver, pedagogers anteckningar.

Händelser och utveckling kommer att läggas upp på Unikum/ Fritids Facebook

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: