Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass 19-20

Skapad 2019-06-18 10:19 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Planering efter Bornholmsmodellen.
Grundskola F Svenska
I förskoleklassen lär vi oss att urskilja ljud och förstå sambanden mellan språkljud och bokstäver för att göra eleverna läsberedda.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet är att eleven:

 • utvecklar sin fonologiska medvetenhet, vilket är en viktigt grund för att kunna avkoda/läsa.
 • utvecklar sin kommunikationsförmåga, analysförmåga och metakognitiva förmåga (tolka, värdera, reflektera).
 • utvecklar sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • ska ges möjlighet att få till sig olika sorters litteratur för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • med hjälp av olika arbetsmaterial, lekar och uppgifter tränar vi fonologisk medvetenhet
 • genom att fantisera, samarbeta och prova på att skriva utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • genom samtal, diskussion och berättande.
 • genom att få möjlighet att lyssna till sagor och berättelser.
 • genom att få återberätta sagor och upplevelser.
 • genom att få möjlighet att "berätta" inför en grupp.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • genom kartläggning som sker under både höst- och vårtermin.
 • genom att delta i samtal och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: