Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 Samhällsfrågor

Skapad 2019-06-18 10:23 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap såsom aktuella samhällsfrågor, miljöfrågor, pengars användning och värde samt grundläggande mänskliga rättigheter.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du kommer att:

 • titta på Lilla Aktuellt skola och samtala om aktuella händelser (EPA)
 • läsa och se film om miljöfrågor
 • samtala om hur dina handlingar kan påverka miljön och bidra till hållbar utveckling
 • undersöka vad några vanliga varor och tjänster kan kosta (läxa)
 • lära dig om några olika betalningsformer
 • arbeta med barnkonventionen och mänskliga rättigheter 

 

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • delta i samtal i mindre grupp om aktuella samhällsfrågor
 • beskriva hur handlingar i vardagen påverkar miljön och ge förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling
 • känna till vad några vanliga varor och tjänster kan kosta, t.ex. 1 liter mjölk, 1 kg bananer, 12 ägg, en ost, 1 kg entrecote, 1 kg laxfilé, hårklippning för barn, SL-månadskort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: