Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdom och ohälsa

Skapad 2019-06-18 10:34 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Geografi
Världens länder ligger på olika utvecklingsnivåer vilket innebär att människor i olika delar av världen har olika förutsättningar. Varför är vissa länder fattigare än andra? Hur kan länder utvecklas och bli rikare?

Innehåll

Målet med undervisningen

Ni ska undersöka vilka orsakerna är till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen och hur vi ska kunna motverka fattigdomen.  
Ni ska välja ett utvecklingsland och skriva om det i uppsatsform.

Syftet är att ni ska upptäcka och visa på samband som finns mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som geografisk placering, befolkningstäthet, klimat, vegetationszoner och naturresurser. 

Lektionerna ska ge dig möjligheten att utveckla följande förmågor:                                                                                         

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

 

Så här ska vi arbeta

Undervisningen kommer bestå av föreläsningar och gemensamma diskussioner.

Filmklipp

Individuell inlämningsuppgift där du bearbetar frågeställningen: ”Hur ska vi motverka fattigdom och ohälsa i ett land som ni själva väljer. Uppgiften ska även behandla källor och ha med en källdiskussion. Uppgiften arbetar ni med under arbetets gång och ska lämnas in vid arbetsområdets slut.

Det här ska bedömas

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att reflektera, analysera och diskutera som rör ämnet under samtliga diskussioner.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina förmågor.
 • Din förmåga att använda dig av geografiska begrepp.
 • Din förmåga att använda geografiska verktyg såsom kartor, tabeller och diagram.
 • Din förmåga att vara källkritisk.

 

Förutom din insats under lektionerna är det din uppsats som kommer bedömas och ligga till grund för ditt betyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: