Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, potenser och procent åk 8, kap 1 och 2

Skapad 2019-06-18 10:34 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Matematik
Vi lär oss att uttrycka andelar i bråk, procentform och decimalform och att använda dessa kunskaper i problemlösning.

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 • förstå och använda tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • förkorta och förlänga bråk för att kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • räkna med bråk med alla räknesätt

 • räkna med potenser för att bättre kunna hantera stora och små tal

 • utföra procentberäkningar i vardagliga situationer

 • tolka tabeller och diagram samt förstå begreppet relativ frekvens

 • utföra en statistisk undersökning, argumentera och redogöra för resultaten

 • förklara din lösning på ett problem för andra och kunna följa och förstå andras lösningar

Undervisning och arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, diskussioner samt enskilt arbete. En egen statistisk undersökning ska genomföras och presenteras. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett prov.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter ett skriftligt prov.

De förmågor som bedöms på detta avsnitt är

Problemlösningsförmåga; Tolka och förstå problem, Välja och använda strategier och metoder, Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet

Begreppsförmåga; Kunskap om matematiska begrepp, Beskriva och föra resonemang om begrepp

Procedurförmåga;  Aritmetik samt Samband och förändring 

Kommunikationsförmåga; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, Matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: