Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion på Backebo

Skapad 2019-06-18 10:45 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
Inskolning på Backebo

Innehåll

Välkomna till Backebos förskola! 

 

På Backebo tillämpar vi en flexibel introduktion som innebär att vi utgår från barnets behov med syfte att: 

 • Skapa en positiv kontakt och trygghet med förskolan 
 • Skapa en smidig övergång mellan hemmets och förskolans miljö
 • Barn, vårdnadshavare och pedagoger lär känna varandra 
 • Ge barnet möjlighet att lära känna den yttre och inre miljön i lugn och ro
 • Barnet blir en i gruppen

Måndag kl. 09.30-10.30

 • Introduktionssamtal där pedagogerna informerar om förskolans rutiner och vad som förväntas av dig som förälder. 

Tisdag kl. 09.30-14.00

 • Vi bekantar oss med innemiljön

09.30 - Vi börjar med en fruktsamling inne på fröets avdelning

09.45-10.30 - Vi bekantar oss med inomhus miljön 

10.45-11.00 - Samling inne på fröets avdelning (Under denna tid börjar pedagogerna och föräldrarna med blöjbyten) 

11.00-11.45 Lunch 

12.00 Sovvila 

14.00 Hemgång för inskolningsföräldrar och barn 

Onsdag kl. 09.30-14.00

 • Vi fortsätter att bekanta oss med innemiljön 

09.30 - Vi börjar med en fruktsamling inne på fröets avdelning

09.45-10.30 - Vi bekantar oss med inomhus miljön 

10.45-11.00 - Samling inne på fröets avdelning (Under denna tid börjar pedagogerna och föräldrarna med blöjbyten) 

11.00-11.45 Lunch 

12.00 Sovvila 

14.00 Hemgång för inskolningsföräldrar och barn 

Torsdag kl.09.30-14.00

 • Vi börjar ute på förskolegården en av introduktionspedagogerna möter upp er och vi bekantar oss med utemiljön.

09.30 - Vi är ute på förskolegården äter frukt, leker och bekantar oss med utemiljön

10.30 - Vi går in omgångar i hallen där barnen får stöttning av sina föräldrar och pedagoger.

10.45 Samlingen på fröet börjar. (Pedagoger och föräldrar börjar byta blöjor) 

11.00 Lunch

12.00 Sovvila 

14.00 Hemgång 

Fredag kl. 09.30-14.00

 • Vi börjar ute på förskolegården, överlämning sker vid valt tillfälle om det känns för bra för alla. 

09.30 - Vi är ute på förskolegården äter frukt, leker och bekantar oss med utemiljön

10.30 - Vi går in omgångar i hallen där barnen får stöttning av sina föräldrar och pedagoger.

10.45 Samlingen på fröet börjar. (Pedagoger och föräldrar börjar byta blöjor) 

11.00 Lunch

12.00 Sovvila 

14.00 Hemgång 

 

Att tänka på som förälder vid introduktion på Backebo

 • Föräldern sköter det praktiska exempelvis blöjbyten, påklädning och sovning 
 • Placera dig vid leksituationer på ett och samma ställe så barnet vet var du är 
 • Det kan upplevas "rörigt" vid övergångar (aktivitetsbyten) men var lugna vi pedagoger har allt under kontroll 
 • Vid lämning av ditt barn ett tydligt hej då, puss eller kram beroende på vad barnet vill och sedan gå iväg. Viktigt att tänka på att inte smita iväg. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: