Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4 : Blandningar och lösningar

Skapad 2019-06-18 10:45 i Östad skola Lerum
Syftet med undervisningen om blandningar,lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna till företeelser i vardagen.
Grundskola 4 Kemi
Allt runt omkring oss är kemi...men vad är då kemi. Vad är en atom och molekyl? Hur kan dessa små beståndsdelar påverka dig i din vardag? Detta och lite till ska vi titta närmare på när vi ska arbeta med kemi.

Innehåll

 Varför gör du det här?

I ämnet kemi ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om olika materias egenskaper, att få lära dig mer om kemiska processer och hur allt detta kan påverka dig i din vardag. Din nyfikenhet kommer att få ta plats då du ska få prova på olika undersökningar och experiment.

Syftet är att du ska få en djupare förståelse för hur dina framtida val kan påverka din vardag men också andras och vår miljö.

 

Vad behöver du lära dig?

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå hur en atom är uppbyggd och dess olika beståndsdelar
 • förstå hur atomer och molekyler samverkar och påverkar varandra
 • förstå ämnens olika fasen och vad som är grund till dess förändring(tex vatten)
 • förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning
 • känna till ämnen löser sig i vatten.

 

Hur gör du?

Du kommer att få:

 • delta i gemensamma diskussioner
 • se filmer
 • läsa texter
 • skriva och rita
 • utföra enklare laborationer
 • dokumentera dina laborationer med hypotes, resultat och analys

Några av de laborationer du kommer att få göra är:

 • Salt och socker experiment
 • Vad löser sig i vatten?
 • Vad är en blandning, vad är en lösning

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att :

 • deltar i gemensamma diskussioner
 • använda de begrepp som vi du lärt dig
 • deltar i de laborationer som ska utföras
 • skriva ner din hypotes, resultat och analys
 • diskutera kring de resultat du fått och jämföra det med andra personers resultat

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: