Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och Islam år 5

Skapad 2019-06-18 11:08 i Racklöfska skolan Åre
Judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. Genomgång av de grundlägganden villkoren och ett jämförande perspektiv.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad för likheter finns det mellan judendom, kristendom och islam? Vem var Abraham? Vilken likhet och skillnad finns mellan de heliga byggnaderna? Detta och mycket mer kommer du att få svar på!

Innehåll

Förväntat resultat

 • Du ska kunna göra jämförelser mellan de olika religionerna judendom, kristendom, islam, 
 • Du ska kunna några heliga platser, vad de heliga rummen heter samt några ritualer och levnadsregler som finns inom religionerna. 
 • Du ska kunna använda centrala begrepp. Exempel på viktiga begrepp: troende, religiös, tradition, högtid. 
 • Du ska kunna resonera kring vad religion är och vad det innebär att vara troende. 

Undervisningen

Vi kommer att jämföra religionerna och arbeta med olika frågeställningar. Vi kommer att skriva ner jämförelser kring religionerna med heliga platser, heliga rum, högtider och andra viktiga traditioner inom religionerna. 

Examinationsuppgifter

Vi kommer att ha ett skriftligt prov i två delar. 

Del ett: De abrahamitiska religionerna . Några exempel på provfrågor är: Vad är religion? Vilka likheter och skillnader finns det mellan världsreligionerna? Vad händer efter döden enligt de olika religionerna?

Del 2: Tankar och funderingar kring etiska och moraliska frågor baserat på skönlitteratur.   Testet kommer från bedömningsunderlag från skolverket.

 

Du kommer att göra en beskrivande affisch där du fördjupar dig i antingen hinduism och buddhism

Bedömning

Se bedömningsmatrisen kring det skriftliga provet.

Affischen bedöms kring hur utförligt du redovisar om punkterna:

* Heliga rum

* Andliga ledare

* Levnadsregler

* Heliga skrifter

* Tro och identitet

* Högtider

Samt punkten "Min egen reflektion kring religionen"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendom, kristendom och islam

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Fakta och begrepp
Fakta, exempel, beskrivningar och begrepp.
Du kan berätta någon fakta om heliga platser, andliga ledare, högtider och levnadsregler inom religionerna.
Du kan berätta flera fakta om heliga platser, andliga ledare, högtider och levnadsregler inom religionerna.
Du kan ingående berätta flera fakta om heliga platser, andliga ledare, högtider och levnadsregler inom religionerna.
Samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv
Få och korta exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om skillnader och likheter mellan religioner samt hur dessa påverkar olika livsfrågor.
Fler och långa exempel på samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv. Till exempel om skillnader och likheter mellan religioner samt hur dessa påverkar olika livsfrågor.
Du jämför utvecklande och har med egna tolkningar kring vad likheter och skillnader beror på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: