👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 2 Idrott och Hälsa HT-20/VT-21

Skapad 2019-06-18 11:11 i Kareby skola Kungälv
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Idrott och Hälsa är roligt och tillsammans kan vi skapa rörelseglädje!

Innehåll

Under hela läsåret i årskurs 2

ska du få lära dig:

 • enklare lekar och andra rörelseuppgifter inne och ute/naturen under olika årstider.
 • Enklare lekar och deras regler.
 • olika grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, kasta, fånga osv i olika miljöer.
 • att röra dig till musik och sätta i hop rörelser till enklare dans.
 • Vattenvana. Att leka och röra dig på grunt vatten med hjälp av flytredskap. Att balansera, flyta och simma i mag och ryggläge.
 • enklare ord och begrepp som är förknippade med det vi gör.
 • med hjälp av kroppsspråk, symboler samt ord kunna beskriva din upplevelse av olika aktiviteter.
 • Några av Allemansrättens regler.
 • att passa en karta, hur den är uppbyggd samt orientera dig efter en enkel karta över idrottshallen och skolgården. Olika begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • olika säkerhetsregler för att minska skaderisken samt hur man är emot varandra. Hur man värmer upp.

  

Du kommer att arbeta så här:  

Både ensam och tillsammans med andra kommer du att få prova på olika typer av enklare lekar, övningar, hinderbanor, redskapsbanor samt enklare rörelser och danser till musik.Du kommer att få öva upp din vattenvana genom att leka och röra dig på grunt vatten tillsammans med andra. Du kommer också att få genomgångar i hur du t.ex. använder material och redskap på ett säkert sätt. Vidare kommer vi att prata om hur man är emot varandra och vad man skall tänka på när man utför övningar i grupp. Vi jobbar med Karebyskolans värdegrund och utgår ifrån skolans gemensamma värdegrundsord STARK. Du kommer att få prova på olika sorters lekar och samarbetsövningar både inne och ute. Du kommer också att få arbeta med allemansrätten samt röra dig i vårt närområde. Hur man klär sig efter väder och aktivitet. Du kommer att få genomgång i hur en enkel karta är uppbyggd, hur man passar en karta och att följa enklare kartor över salen och skolgården.  Vi kommer att prata om olika enkla ord och begrepp som är kopplade till det vi arbetar med just nu och du kommer att få samtala om upplevelser av olika aktiviteter. Lektionerna kan bestå av både praktiska och teoretiska inslag. Du kommer också att få delta vid gemensamma friluftsdagar som skolan ordnar med.

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • att du kan leka och röra dig på olika sätt inne och ute/naturen under olika årstider.
 • att du deltar vid olika enklare lekar och spel och kan förstå leken eller spelet och reglerna. 
 • att du kan genomföra enklare övningar som tränar grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, rulla,  balansera, klättra, kasta, fånga, osv.
 • att du kan röra dig till musik och med stöd sätter ihop enklare rörelser till en enkel dans.
 • att du kan röra dig på grunt vatten och utföra enklare övningar med stöd av en vuxen.
 • att du deltar vid säkerhetsgenomgångar och försöker följa regler för att minska skaderisken.
 • att du visar förståelse av enklare ord och begrepp som är förknippade med ämnet Idrott och Hälsa.
 • att du med hjälp av kroppsspråk, symboler samt ord kan beskriva din upplevelse av olika aktiviteter.
 • att du kan några av Allemansrättens regler.
 • att du kan passa och orientera dig efter en enkel karta över idrottshallen.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3