👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - Ordklasser

Skapad 2019-06-18 12:52 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
En planering som tar upp arbetsområde Ordklasser
Grundskola 7 – 9 Svenska
Grammatik är språkets verktygslåda. Allra viktigast att djupstudera vid språkinlärning men också då du redan kan ett språk. Hur skriver man egentligen bra texter? Hur ska jag formulera mig i t.ex. skönlitterära texter för att bygga upp en stämning eller i en arbetsansökan för att arbetsgivaren ska se just mitt brev i högen? En bra sak är att ha koll på ordklasserna! Det ska vi jobba med nu i några veckor framöver.

Innehåll

Syfte och mål

Meningen med ämnet svenska är bland annat att du ska kunna formulera och skriva, olika typer av texter. Både skönlitterära som sagor och noveller men även mer formella texter som faktatexter och ansökningar.Då är det viktigt att ha koll på språkets struktur och normer, alltså vad som anses vara "rätt".

Genomförande

Vi kommer tillsammans gå igenom de nio ordklasserna; substantiv, adjektiv, verb, räkneord, adverb, interjektioner, konjunktioner, prepositioner och pronomen.  Vi kommer att ha gemensamma genomgångar med exempel och ni kommer att få arbeta med stencilövningar på de olika ordklasserna. 

Bedömning

Arbetsområdet avslutas med ett prov (substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, konjunktioner, interjektioner, räkneord) den 20  september. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Svenska språket & närliggande språk
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.