Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2019-06-18 13:40 i Kristinedalskolan Stenungsund
kap.3-6 matematikboken
Grundskola 4 Matematik
Du arbetar med Matematikboken Alfa

Innehåll

Mål

När du har arbetat med dessa kapitel ska du kunna 

 •  olika enheter för tid
 •  skriva datum på olika sätt
 •  läsa av stapeldiagram,linjediagram och cirkeldiagram
 • multiplicera med tal som slutar på noll
 • räkna multiplikation i flera steg
 • räkna multiplikation med uppställning
 • kort division
 • mäta och jämföra olika längder
 • förstå skillnaden mellan en spetsig,en trubbig och en rät vinkel
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer
 • beräkna omkretsen av månghörningar
 • olika enheter för volym och vikt
 • göra enhetsomvandlingar
 • räkna enkla uppgifter med volym och vikt

Arbetets innehåll

Multiplikation,division,geometri,volym och vikt.

Arbetssätt och redovisning

Vi har gemensamma genomgångar och därefter avgör lärare att eleverna arbetar med Spår 1 och 2-uppgifter eller Spår 2 och 3-uppgifter.

 

Bedömning

Enskilt arbete och aktivitet. Inlämnade strukturerade läxor med tydligt visade tankegångar , enhet och svar.
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.
Diagnoser och provräkningar.

Reflektion-utvärdering

Vad har du lärt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: