Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-06-18 14:25 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Religionskunskap
Vi ska arbeta med världsreligionen Judendom

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområdet: 

Vad?

Vi ska lära om judendomen, dess kännetecken och hur de tar sig i uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Varför?

Utbildningen på Vård och omsorgsprogrammet ska utveckla elevernas kunskaper om människan utifrån bland annat sociala, kulturella och existentiella aspekter. 

Hur?

Vi kommer titta på filmer, ha genomgångar med tillhörande instuderingsfrågor och göra ett studiebesök

Allt material hittar i i Classroom.

Bedömning?

Vecka... ska vi ha ett skriftligt prov. Se bedömningsmatris nedan. 

Uppgifter

 • Judendom

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: