Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Lego WeDo

Skapad 2019-06-18 15:11 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om vad programmering är och prövar att programmera med hjälp av Lego Education WeDo.
Grundskola 4 – 6 Teknik Matematik NO (år 1-3)
Vi diskuterar programmering och vad det innebär och hur det kan fungera. Vi arbetar med materialet Lego Education WeDo 2.0 där eleverna bygger och programmerar. Genom materialet finns en unik möjlighet att bearbeta och utveckla idéer och kunskaper och att förstå världen runtomkring. Projektens svårighetsgrad ökar stegvis.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • tänka kreativt
 • använda begrepp inom tekniken
 • upptäcka problem och behov som kan lösas med teknik
 • följa ritningar för att bygga modell
 • tänka logiskt

Konkretisering av mål & kopplingar till läroplan

Du ska få lära dig att:

 • programmera flera olika figurer
 • samarbeta, tolka och diskutera
 • använda begrepp

Arbetssätt

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • lära dig om vad programmering är
 • en introduktion av materielet och hur programmet är uppbyggt. 
 • jobba i grupper om två eller tre elever.
 • bekanta dig med hur programmeringsblocken är uppbyggda genom att programmera figurer att utföra speciella uppdrag.
 • programera om figuren och bestämma vad/hur den ska utföra ett uppdrag.

Bedömning

Under detta arbete kommer vi att bedöma hur du:

 • följer instruktioner
 • använder begrepp
 • tolkar och diskuterar tekniska lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: