Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen

Skapad 2019-06-18 21:18 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
I vårt arbete med matematik under höstterminen i år 6 kommer vi arbeta med boken Matteborgen 6A. Vår utgångspunkt är det matematiska samtalet där vi lyfter fram olika metoder för att lösa matematik, samt utbyter tankar och lär av varandra. Vi kommer fördjupa oss i matematikens decimaltal, procent/sannolikhet, geometri, koordinatsystem/lägesmått samt algebra.

Innehåll

För att utveckla dina kunskaper i matematik under höstterminen i år 6 kommer vi att arbeta med materialet Matteborgen 6a. Där ingår följande:

1. Decimaltal

2. Procent och sannolikhet

3. Geometri

4. Koordinatsystem och lägesmått

5. Algebra

 

Hur arbetar vi?

- gemensamma genomgångar och aktiviteter där vi lär oss av varandra

- genom färdighetsträning i arbetsboken

- mattespel

 

Bedömning

Bedömning sker genom löpande formativ bedömning under lektionerna samt avstämningar i form av diagnoser och prov.

 

Planering 

Obs! Planeringen för den muntliga delen av nationella prov för matematik finns inte med i planeringen utan kommer att tillkomma mellan veckan 45-50. Mer information om det kommer senare när det närmar sig. 

Vecka 42 och 50 är det prov. Inför dessa prov är det viktigt att man börjar repetera i tid för att kunna befästa sina kunskaper. 

 

Vecka

Kapitel

Område

Sidor

 


35
1


Decimaltal


Minst s.8-11


 


36
Decimaltal


Minst

s.12-17


 


37
Decimaltal

Diagnos 1


Minst

s.18-21

Diag. s.23


 


38

(York-ons)

2


Procent och sannolikhet
Minst

s.40-43


 


39

(York-Hela v)

40
Procent och sannolikhet


Minst

s.44-47


 


41


Procent och sannolikhet

Diagnos 2


Minst

s.48-51

Diag. s.53


 


42
1+2

3


Prov 1 Kap.1+2 Måndag

Geometri


Minst

s.70-73


 


43
3


Geometri


Minst

s.74-77


 


44


                                      LOV


45
3


Geometri

Diagnos 3


Minst

s.78-80

Diag. 82-83


 


46


4


Koordinatsystem och lägesmått


Minst

s.100-106


 


47
Koordinatsystem och lägesmått

Diagnos 4

Minst

s.107-108

Diag.110-111


 


48


5


Algebra


Minst

s.126-131


 


49
Algebra


Minst

s.131-135

Diag.137


 


50
3+4+5

 

PROV 2 MÅNDAG

KAPITEL 3+4+5

   

51 

Arbeta vidare med de områden du känner dig osäker på.  Rustkammaren och tornet

   

 

 Läxor i matematik

Varje vecka till måndag har eleverna matematik läxa som denna termin inte kommer att göras i skolan, utan den vill jag att man gör hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: