Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan Geografi årskurs 4 2019-2020

Skapad 2019-06-19 09:41 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna Lpp är förankrad Lgr11.
Grundskola 4 Geografi
Geografi årskurs 4

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

•känna till och kunna berätta enkelt om utmärkande drag för några olika naturtyper i landet tex. fjällbygd, skogsbygd och kustområden.

•kunna namn och läge på Sveriges landskap samt utvalda orter, berg, hav och vatten.

•känna till och kunna använda och förklara ord och begrepp som tex väderstreck, avstånd, jordbruk, fjäll, landskap och världsdel.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga att:

 

 • Kunna förstå, och använda kartan med färger symboler och skala
 • redogöra för fördelningen av befolkningen i Götaland och ge exempel på orsaker till fördelningar och konsekvenserna av dessa.
 • kunna namn och läge på Götalands landskap samt vissa utvalda orter, berg, hav och vatten.
 • kunna använda och förklara ord och begrepp som tex klimat, avstånd, landskap och naturtillgångar.
 • Kunna beskriva hur marken används i närmiljön.

 

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga att:

 • redogöra för fördelningen av befolkningen i Svealand och Norrland och ge exempel på orsaker till fördelningar och konsekvenserna av dessa.
 • kunna namn och läge på Svealand och Norrland landskap samt vissa utvalda orter, berg, hav och vatten.
 • känna till och kunna använda och kunna förklara ord och begrepp som tex väderlek, avstånd, landskap och karttecken kopplade till Svealand och Norrland.

Undervisning

• hämta information i läroböcker och på nätet.
• se faktafilm tex . landskapsfilmer och Geografens testamente 
• klassrumsdiskussioner.
• grupparbete Norrlands landskap
• träna namngeografi med hjälp av kartböcker, blindkartor och digitala hjälpmedel..
• skriva faktatexter.
• träna på att använda och förstå en karta.
• träna på geografiska begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: