Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blommor, pollinering och fröspridning.

Skapad 2019-06-19 12:48 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Vi pratar om hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter.
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Ni kommer få lära er hur blommor är uppbyggda och vad delarna heter. Ni kommer få arbeta efter ett undersökande naturvetenskapligt arbetssätt. Vi använder och tittar närmare på några arter. Vi kommer lära oss om pollinering och hur frön kan spridas.

Innehåll

Arbetsområde

Vi ska ta reda på hur en blomma är uppbyggd och hur den ser ut genom att arbeta undersökande samt titta närmare på några arter.

Hur ett frö blir en blomma och sen hur det bildas frön igen. Ni ska få lära er namn som ståndare, pistill, knapp, märke, pollinering osv

Vi ska prata om fotosyntesen och få en grundläggande förståelse hur det fungerar och vad det är som gör att blommor växer.

Arbetssätt

 Vi kommer lära oss om blommor och pollinering genom att:

 • läsa texter
 • se filmer
 • göra enkla fältstudier och undersökningar
 • diskuskutera och samtala i par, grupper och helklass.

Bedömning

Du kommer att bedömas under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande och genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal, diskussioner och vid undersökningar.

Du bedöms även efter din förmåga att:

 • kunna namnge de olika delarna av en blomma.
 • kunna beskriva hur pollinering fungerar.
 • kunna beskriva hur olika fröer sprids.
 • kunna beskriva hur fotosyntesen fungerar genom förklarande text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Blommor, pollinering och fröspridning

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Blommans delar
Du visar att du har grundläggande förståelse för hur en blomma är uppbyggd och kan namnge några delar.
Du visar att du har god förståelse för blommans delar och kan namnge de flesta som vi har pratat om.
Du visar att du har mycket god förståelse för blommans delar och kan namnge alla delar vi pratat om.
Fröspridning och pollinering
Du visar att du har grundläggande förståelse för hur blommor pollineras och kan enkelt redogöra för hur frö sprids genom att ge exempel på ett sätt.
Du visar att du har god förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett bra sätt redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frö sprids och ge exempel på flera sätt som de kan spridas på.
Du visar att du har mycket god förståelse för hur blommor pollineras och kan redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge flera exempel på hur det kan gå till.
Fotosyntesen
Du visar att du har grundläggande förståelse för vad fotosyntesen är genom att förklara på ett enkelt sätt hur den fungerar.
Du visar att du har god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör och kunna namnge några av de mekanismer som ingår.
Du visar att du har mycket god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör samt kunna namnge alla mekanismer som ingår
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: