Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-06-19 13:09 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 5 Geografi Svenska
I arbetsområdet Norden kommer du få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord och kartor.

Innehåll

Arbetsområde

Efter arbetet ska du:

 • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska ländernas läge, storlek, natur, naturtillgångar och klimat.
 • kunna beskriva namn och läge på några av de största vattnen, städerna och bergen i Norden.
 • känna till och kunna använda geografiska begrepp, t.ex. befolkningstäthet, statsskick, naturtillgångar, klimat, erosion, ebb och flod.
 • känna till och kunna använda olika typer av kartor.
 • kunna känna igen de nordiska språken och likheter och skillnader mellan dem.

Arbetssätt

Vi kommer att studera kartor och tabeller. Vi kommer läsa faktatexter och sagor från Norden, och titta på Geografens testamente. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du kommer få rita och skriva fakta om de nordiska länderna. 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån ditt aktiva deltagande i diskussioner och samtal och de arbetsuppgifter du genomför i klassrummet. I slutet av området kommer du också få möjlighet att visa dina förmågor genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan namnen på några av de största städerna, högsta bergen och de största sjöarna i Norden.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan namnen på några av de största städerna, högsta bergen och de största sjöarna i Norden.
De nordiska språken
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du känner igen de nordiska språken samt kan para ihop ord och fraser med ett språk.
Du känner igen de nordiska språken samt kan ge exempel på ord och fraser från dem. Du visar att du kan förstå en enkel text från ett annat nordiskt land.
Du känner igen de nordiska språken samt kan ge exempel på ord och fraser från dem. Du visar att du kan förstå en enkel text från ett annat nordiskt land. Du kan förklara varför det finns likheter och skillnader mellan de nordiska språken.
Göra jämförelser mellan olika länder.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
 • Ge  A 6
Du kan beskriva de nordiska ländernas storlek, befolkning, natur och naturresurser på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva de nordiska ländernas storlek, befolkning, natur och naturresurser. Du kan göra enkla göra jämförelser mellan Sverige och något av de övriga nordiska länderna.
Du kan beskriva de nordiska ländernas storlek, befolkning, natur och naturresurser. Du kan göra utvecklade jämförelser mellan de nordiska länderna.
Geografins begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du använder något eller några av begreppen vi arbetat med på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några av begreppen vi arbetat med på ett relativt välfungerande sätt.
Du använder flera av begreppen vi arbetat med på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: