Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och miljö- grundläggande kunskaper

Skapad 2019-06-19 13:36 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Hantverkskunskap
Material och miljö. Grundläggande kunskaper.

Innehåll

                                           Planering av arbetsområde: 

TID

Det här ska vi lära/Centralt innehåll.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Startar mitten av aug

Grundläggande om syror, kemikalier och maskiner som vi använder i yrket.

Del 1.

Gå igenom vad man ska tänka på när det gäller arbetet i verkstan så att man ej blir skadad samt vad det är för material/syror vi arbetar med.

 

Startar mitten av sept

Grundläggande om metaller och material som vi arbetar med i yrket.

Del 2.

Gå igenom vilka metaller och material vi arbetar med i kursen.

Startar mitten av nov

Grundläggande om brand och gas.

Del 3.

Gå igenom vad som gäller när man arbetar med gas i klassrummet.

Startar början febr

 Grundläggande om ergonomi

Del 4.

Gå igenom hur man ska tänka när det gäller arbetsställning mm.

 

Startar början av mars

Grundläggande om psykosocial arbetsmiljö.

Del 5.

Gå igenom vad psykosocial arbetsmiljö innebär.

 

 

   

 

 

Uppgifter

  • HvkMae0 Syror och kemikalier Del 1

  • HvkMae0 Metaller och material Del 2

  • HvkMae0 Brand och gas Del 3

Matriser

Hvk
Material och miljö- grundläggande kunskaper

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kännedom om syror, kemikalier, hantering av maskiner, risker
Eleven beskriver översiktligt materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör översiktligt för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven några exempel på lämpliga material och produkter samt redogör översiktligt för hur man väljer material och produkter med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet. Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor. T.ex: Berätta vilka giftiga ämnen vi hanterar, vad man ska tänka på i sitt arbete på verkstaden för att inte råka ut för något,
Eleven beskriver utförligt materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör utförligt för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven några exempel på lämpliga material och produkter samt redogör utförligt för enkla samband mellan material och produkter och hur man väljer dessa med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet. Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör utförligt och nyanserat för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven flera exempel på lämpliga material och produkter samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan material och produkter och hur man väljer dessa med hänsyn till avsett användningsområde och kvalité. Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor.
Kännedom om metaller och material
Eleven beskriver översiktligt materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör översiktligt för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven några exempel på lämpliga material och produkter samt redogör översiktligt för hur man väljer material och produkter med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet.
Eleven beskriver utförligt materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör utförligt för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven några exempel på lämpliga material och produkter samt redogör utförligt för enkla samband mellan material och produkter och hur man väljer dessa med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör utförligt och nyanserat för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven flera exempel på lämpliga material och produkter samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan material och produkter och hur man väljer dessa med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet.
Kännedom om brand och gas
Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt för hur de påverkar den egna arbetssituationen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt och nyanserat för hur de påverkar den egna arbetssituationen.
Kännedom om ergonomi
Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor.
Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor.
Kännedom om psykosocial arbetsmiljö
Eleven beskriver översiktligt hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation samt enkla förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
Eleven beskriver utförligt hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation, redogör utförligt för möjliga konsekvenser av dem samt ger välgrundade förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt för hur de påverkar den egna arbetssituationen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation, redogör utförligt och nyanserat för möjliga orsaker till och konsekvenser av dem samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt och nyanserat för hur de påverkar den egna arbetssituationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: