Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal och muntlig framställan åk 6, ht 2019

Skapad 2019-06-19 14:23 i Bergaskolan Uppsala
Tala för år 6
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska träna på att uttrycka oss i tal. Du ska kunna göra enkla redovisningar av material du själv har skrivit samt sammanfattat. Vi ska även träna oss på teknik att våga tala inför grupp, minnesteknik för att veta vad man ska säga samt veta hur du ska göra för att komma ihåg det. Vi ska även argumentera och träna oss på att debattera.

Innehåll

När ska vi jobba med detta?
Att tala är något vi ständigt jobbar med men det kommer att bli extra aktuellt under höstens muntliga delar av nationella proven i engelska, matematik och svenska. Vi kommer under höstterminen att öva på muntlig framställan.

 

Vad ska jag kunna?
Du ska kunna delta aktivt i ett samtal och kunna ställa följdfrågor som för samtalet vidare.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse (redovisning) med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.  
Du ska kunna argumentera i olika samtalssituationer och vid olika beslut.

Du ska kunna använda tankekartor och stödord som stöd för minnet.

 

Hur kommer vi att träna på detta?
Ni kommer att ges möjligheter att diskutera i par eller i grupp.
Du kommer att få öva på att förbereda muntliga presentationer och att då använda exempelvis tankekartor och stödord.
Vi kommer att jobba med utbildningsradions övningar Våga tala - vilja lyssna.
Vi kommer att öva högläsning.

 

Hur kommer jag att visa vad jag har lärt mig?
Genom att vara aktiv i diskussioner och samtal.
Nationella prov under ht 2019.
.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Kunskapkrav svenska åk 4-6

Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Samtala
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Muntliga redogörelser
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: