Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RND

Skapad 2019-06-19 14:43 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Serveringskunskap
Kursen servering ska ge kunskaper om måltiden som helhet. Kunskaper vid arbete med servering inom restaurangbranschen.

Matriser

Ser
RND

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering och uppdukning
Förmåga att planera och organisera arbetet Kunskaper om dukningar, matsalens estetik,
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
Planerar arbetsuppgifterna och dukar upp bord hjälp av lärare på ett enkelt sätt I samråd
Planerar arbetsuppgifterna och dukar upp efter lärarens genomgång med viss säkerhet efter samråd med lärare Efter samråd
Planerar arbetsuppgifterna och dukar upp efter samråd med läraren och o tar egna beslut och initiativ hur saker kan förbättras. Efter samråd
Bärtekniker i matsal.
Kunskaper och färdigheter
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
Jobbar med bärtekniken i olika serveringssituationer och utför arbetet med fatservering och dryckesservering på ett godtagbart sätt. Visst handlag Visst handlag
Jobbar med bärtekniken och i olika serveringssituationer på ett säkert sätt och utför arbetet med fatservering och dryckesservering, med relativt god kunskap, engagemang och säkerhet Gott handlag Säkert handlag
Jobbar med bärtekniken och i olika serveringssituationer på ett säkert sätt och utför arbetet med fatservering och dryckesservering, med mycket god kunskap, engagemang och säkerhet. Mycket gott handlag
Arbetsorganisation och samarbete med andra i matsal
Kunskaper och färdigheter
 • Ser  -
 • Ser  -
Jobbar och organiserar tilldelat ansvarsområde på ett enkelt godkänt sätt och samarbetar relativt bra med andra i matsal med hjälp av min lärare. I samråd med lärare
. Jobbar och organiserar tilldelat ansvarsområde noggrant. Ser till att allt blir väl och ordentligt utfört på bra sätt och samarbetar bra med andra i matsal Efter samråd
Jobbar och organiserar tilldelat ansvarsområde mycket noggrant. Ser till att allt blir väl och ordentligt utfört på bra sätt och samarbetar mycket bra med andra i matsal Efter samråd
Matsedelstermer, presentation av meny/måltidsrätter till gäst
Kunskaper och färdigheter
 • Ser  -
Beskriver meny på ett godtagbart sätt med viss säkerhet. Presenterar menyn för gäst med hjälp av att läsa delvis innantill i text. Med viss säkerhet
Beskriver menyn med säkerhet. Presenterar menyn för gäst med visst stöd av text. Med viss säkerhet
Beskriver menyn med mycket god säkerhet. Presenterar menyn för gäst utan hjälp av text. Beskriver maträtten då den levereras till gäst på ett säkert sätt. Med säkerhet
Hygien, städning och ändamålsenliga kläder.. Färdigheter i att jobba hygieniskt, ergonomiskt och säkert
Färdigheter i att jobba hygieniskt, ergonomiskt och säkert
 • Ser  -
 • Ser  -
Utför mitt arbete på ett enkelt och hygieniskt sätt, i samråd med lärare. Sköter om och använder ändamålsenliga kläder. Vårdar och sätter upp sitt hår. I samråd
Utför mitt arbete med städning på ett omsorgsfullt, bra hygieniskt sätt, efter samråd med lärare. Sköter om och använder ändamålsenliga kläder. Vårdar och sätter upp sitt hår. Efter samråd
Utför mitt arbete med städning på ett föredömligt och omsorgsfullt hygieniskt sätt, och ger förslag på förbättringar. Sköter om och använder ändamålsenliga kläder. Vårdar och sätter upp sitt hår. Nyanserat och ger förslag på förbättring
Kassaarbete
Färdigheter att utföra kassaarbete
 • Ser  -
Klarar enklare kassaarbete med hjälp av lärare. I samråd
Klarar alla olika kassaarbeten efter samråd med lärare Efter samråd
Klarar alla olika kassaarbeten efter samråd med lärare Efter samråd
Metoder, material, redskap i matsal
Kunskaper om materiel, redskap som passar för uppgiften
 • Ser  -
Jag känner till och använder med diskussion med läraren rätt materiel och utrustning som används i matsal I samråd
Jag känner till och har kunskap om materiel och utrustning som används i matsal Efter samråd
Jag har full och bred kunskap om materiel och utrustning som används i matsal Efter samråd
Utvärdering av eget arbete
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
 • Ser  -
Utvärderar mitt arbete på ett enkelt sätt med lärare enkelt
Utvärderar mitt arbete med viss säkerhet. Viss säkerhet
Utvärderar mitt arbete med säkerhet och ger förslag på hur jag kan göra saker bättre nästa gång, Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: