Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr Engelska trean

Skapad 2019-06-19 16:08 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 3 Engelska
Kan du förstå en engelsk text som du läser eller lyssnar på? Kan du skriva en engelsk text som andra kan förstå? Kan du spela upp enkla dramaövningar på engelska?

Innehåll

Genomförande:

 • Läsa och skriva engelska ord, fraser och texter.
 • Spel
 • Dialoger med bland annat ord om vilda djur, motsatser, fritidsord, mat, väder, party och möbler.
 • Övningar som tränar förståelse och att våga prata
 • Se på film
 • Lyssningsövningar
 • Sånger, ramsor
 • Drama
 • Skriva texter efter modeller.

Bedömning

Du bedöms flera gånger under terminen och vi utvärderar regelbundet. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms. Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig. Vi dokumenterar i klassrummet, på Unikum, i dina böcker eller digitalt.

 

Så här visar du att du når målen:

 • Du svarar på frågor i utvärderingar och tester.
 • Du genomför olika dialoger på engelska,
 • Du följer engelska instruktioner.
 • Du skriver enkla ord, fraser och texter på engelska.
 • Du läser och förstår en enkel engelsk text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska, bedömningsmatris åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Kan läsa och förstå välkända ord kopplade till bilder, t ex boy, dog, car.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat")
Kan läsa och förstå enkla instruktioner (t ex Colour the numbers) och enkla texter.
LYSSNA
Förstår kända enkla ord med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser, t ex "How are you", "Sit down", "My name is...")
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal som handlar om något eleven känner till.
TALA
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som eleven har varit med om tidigare använder eleven enkla ord och meningar som han/hon har övat in
Eleven deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer han/hon varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name is...".
Eleven använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA
Eleven kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver själv kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder, t ex "boy", "This is a cat".
Eleven skriver enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: