Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn,Rävekärrs förskola, Naturvetenskap, miljö och teknik ht19/vt20, planering

Skapad 2019-06-20 13:20 i Rävekärrsskolans förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 Kretslopp - Vi kommer att följa äpplets livscykel, äpple, kärnor, plantor, förmultning osv. Vi kommer att använda oss av detta i samband med temaboken, Hugo skickar film till oss, vi utforskar äpple på olika sätt tex. torkade äppelskivor, baka med äpple, äppelmos mm. vi använder oss även av äpple i vårt värdegrundsarbete.

 Växter och djur - Vi kommer att undersöka äppelträd. Vi kommer att följa äppelträdet nere på stora gården under året, fotografera vid olika tillfällen under året för att se förändringarna.

Vi kommer att utgå från de olika djuren i vår temabok och utforska dessa lite mer.  Krokodil, varg, kanin, ekorre, utter, björn, vildsvin, älg, räv, ren, rådjur, uggla

Jag och naturen - De äldre barnen i gruppen kommer att gå kontinuerligt till skogen med 5-årsgruppen där de kommer att prata om allemansrätten och Hitta vilse. Vi kommer även att prata med alla barn i gruppen om allemansrätten då vi är i skogen. Vi kommer även att dramatisera, då krokodilen Hugo inte vet hur man ska göra och han skräpar ner!

Återbruk - Vi använder oss av återbruksmaterial i vårt skapande, se planering estetiska lärprocesser.

Vi använder oss även av återbruksmaterial i våra olika lärmiljöer inne och ute. Vi har tex. lagt in olika sorters material i byggrummet som barnen kan använda sig av när de konstruerar så som pappersrullar, knäckebrödslådor, pinnar, kottar mm.

Vi tar även med material från skogen till vår gård för att använda i leken.

  

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: