Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - Rörelse

Skapad 2019-06-20 13:33 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Denna termin kommer vi att prova på områden som: Rörelse till musik, bollsporter, lekar samt varierade grovmotoriska rörelser.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är att ni elever ges förutsättningar att utveckla er förmåga att:

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få prova på:

 • olika bollsporter och lekar samt deras regler,
 • övningar som tränar upp din grovmotorik,
 • övningar som tränar upp din styrka,
 • övningar som tränar upp din kondition,
 • olika rörelser till takt och musik
 • lekar och aktiviteter i närliggande natur- och utomhusmiljö.

Du kommer också att få se på filmer och diskutera om enklare teoretiska begrepp som t.ex. uppvärmning, kondition etc. samt att få se filmer och diskutera om olika faktorer som berör din hälsa, framförallt rörelse, sömn och kost.

Du kommer att få titta på film och diskutera om Allemansrätten och dess grundläggande regler.

 

Bedömning och kunskapskrav

Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet på lektionerna,
 • hur eleven samarbetar med sina kamrater och kan följa muntliga instruktioner,
 • hur eleven använder allsidighet och grundmotoriska rörelser i olika sammanhang,
 • hur eleven följer och respekterar regler i lekar och spel,
 • om eleven förstår vikten av uppvärmning

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: