Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i naturen på våren?

Skapad 2019-06-25 13:17 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Tillsammans följer vi förändringarna i naturen när våren kommer, växter, insekter och småkryp.. Vi planterar olika frön och fundera över vad de behöver för att växa och följer hur de växer.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:  Vad händer i naturen på våren? Naturkumskap

Tidsperiod: april - mitten av juni 2019

Förskolans namn: Stömne

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder: 2-5

År och datum:: 2019-04-04

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Vi fortsätter att följa myrorna i ”myrstack”en i skogen

 -Intresserar oss för de insekter och småkryp som vi hittar.

- Maskkompost, vi starta en ny

- Följa hur bladen på träden växer och blir större och förändras i färg.

- Vi planterar olika frön. funderar över vad de behöver för att växa, vi ser dem växa, mäter hur långa de är och hur de blir längre.

- Vi planterar bl.a. äppelkärnor, tomatkärnor  och olika solrosfrön, frön från köpta fröpåsar och frön från våra egna blommor som vi odlade förra året. Ser vi någon skillnad?

- Undersöker vår kompost, den vi la våra vissna växter i i höstas 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 


-naturvetenskap:   Ex: Vad händer med vita blommor  när vi lägger dem på myrstacken? Vad händer med vita blommor om vi sätter dem i t.ex. blått vatten

-vi följer på olika sätt naturens kretslopp:                                                   synliga tecken på  årstidsväxlingar, kompost, plantera frön ock kärnor från sånt vi ätit, frön som vi sparat från i höstas (solrosor)

- matte: använda det vi hittar i naturen, ex: sortera - kategorisera, lika-olika, jämföra storlek, mängder,

- språkutveckling: vi lyssnar på olika naturljud, använder olika ämnesord, ord som beskriver det vi arbetar inom området ” vad händer i naturen på våren?”, barnen beskriver olika upptäckter för varandra, skriftspråk - vi dokumenterar tillsammans i bild och skrift

- vänskap: vi hjälps åt, visar varandra, lyssnar på varandra, samarbetar, då vi på olika sätt utforskar vad som händer i naturen på våren

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


- Nyfikenhet och lust att lära

-Intresse för naturens kretslopp, återvinning och återanvändning 

-Fundera och resonera om  naturvetenskapliga fenomen/skeenden, komma med förslag på vad som kommer att hända - formulera hypoteser och följa, dokumentera och beskriva det  som händer. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Använda oss av olika miljöer runt förskolan, skog, park och förskolans gård.
-Tillsammans med barnen använda dokumentation från arbetet med vad som händer naturen under olika årstider

- Vuxna deltar i barnens aktiviteter och tar reda på deras intressen och funderingar

- Personalen på avdelningen tar gemensamt ansvar utifrån planeringen och då också utifrån de idéer som kommer från barnen.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Veckodokumentation, veckans lärlogg ”snickerboa”

- daglig reflektion
-spaltdokumentation, veckoreflektion och veckoplanering

-återkoppla till planeringen

-enskilda barns lärloggar

Planeringen upprättad av:

 Ulla Holmström, Tine Hildingsson, Jenny Johansson

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: