Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2019-06-27 19:21 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi
All materia och alla ämnen omkring oss kan förändras - smälta, stelna, koka osv. Vid dessa fasförändringar bildas aldrig nya ämnen. Kemiska reaktioner är när atomer och molekyler sätts ihop med varandra och byter plats så att det bildas nya ämnen. Kemiska reaktioner är t ex när veden brinner och blir till aska och avgaser, när järnet hamnar i vatten och rostar - syret i vattnet tillsammans med järnet bildar rost, mjölet, sockret, vattnet och jästen blir en bulle. Ämnen som ingår kallas reaktanter. De som bildas kallas produkter. En vanlig brasa är ett bra exempel på en häftig kemisk reaktion. Krut är en uppfinning som funnits i Europa sedan 1200-talet. Det tillverkades av salpeter, svavel och träkol. Man tror att uppfinningen gjordes i Kina för mer än tvåtusen år sedan - "snö från Kina". Ett frö väger 4gram. 500 år senare har fröet vuxit till ett träd som vägen 1 ton. Var kommer viktökningen ifrån? I vår kropp pågår det ständigt kemiska reaktioner. Maten vi äter ska tas om hand och bli till energi och byggnadsmaterial.Energi behövs för att hålla kroppstemperaturen på plus 37 grader. För att de kemiska reaktionerna i vår kropp ska fungera behöver cellerna syre. Det är det vi fyller på med när vi andas. Kemiska reaktionerna i vår kropp brukar vi kalla förbränning. En kemisk reaktion som går långsamt är en tidning som gulnar i solskenet. Vikingarna brände tångväxter för att tillverka salt. Krukmakarna var de första kemisterna. Att göra krukor av lera och bränna dem är en gammal konst. Upptäckter av nya ämnen har förändrat livet för oss på många olika sätt - på gott och på ont.

Innehåll

 

"MOULD"

Vacker film om ett äpples väg från färskt till....ja du förstår :)

https://www.youtube.com/watch?v=IRiwXMeKoGk

 

Centralt innehåll:

- enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet

- fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner

- matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan

- enkla systematiska undersökningar

- dokumentation av enkla undersökningar

- några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen

 

Begrepp att lära sig:

kemisk reaktion, förbränning, fotosyntes, mineral, kolhydrater, fett, protein, koldioxidmolekyl, klorofyllmolekyl, syremolekyl, svampsporer, soltorkning, varmrökning, kallrökning, vakuum, förening, rosta, jäsa, brännbart ämne, kväva eld, kevlar, krut, teflon, nitroglycerin, svavel, nylon, elektroniskt papper, konstgödsel, berggrund, egenskap

Arbetsuppgifter:

- Läs i Boken om kemi och fysik s. 104-117

- Arbetsboken till ovan s. 52-56

- undersökningar och dokumentationer

- diskutera för- nackdelar med hur olika saker transporteras, söka fakta, granska källor

- se filmer

- läsläxa

- svara på frågorna s. 73 i Koll på NO 6

 

Läsläxa:

- Nyfiken på naturvetenskap s. 158-188

- Koll på NO 6 s. 58-72

- Boken om fysik och kemi s. 104-119

 

Filmer om kemiska reaktioner, mat och plast:

https://www.ne.se/play/ur/program/189263?fromSearch=true

https://www.ne.se/play/ur/program/160182

https://www.ne.se/play/ur/program/160049

http://www.hanper.se/video/kemi/kemiska-reaktioner/

 

Du kan frivilligt se en serie som egentligen är för år 7-9:

det periodiska systemet:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1177km

om bindningar:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1178km

om reaktioner:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1179km

om kemiska föreningar:

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1180km

 

När området är kan du något om:

- vad som menas med en kemisk reaktion och hur det går till när nya ämnen bildas.

- fotosyntes och förbränning

- matens innehåll och olika metoder för att förlänga matens hållbarhet. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

- plasters påverkan på miljön.

- att genomföra enkla experiment

 

Utvärdering:

Frågor och undersökningar under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: