Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsåret 2019/2020 Väddö

Skapad 2019-07-01 10:22 i Elmsta förskola Norrtälje
Förskola
I den här planeringen har jag försökt skapa en översikt över verksamhetsåret för alla medarbetare så att det ska vara lätt att hitta vad som ska göras och när samt ev mallar som ska användas. Det här är första försöket och revidering kan behövas för att syftet ska uppnås!

Innehåll

Verksamhetsidé för Väddö Förskoleområde

Förskolan är det första steget i utbildningen.

Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

I förskolan ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Vi ska erbjuda goda lärmiljöer som inbjuder till ett gemensamt lustfyllt och utforskande lärande.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Leken ska ha en central plats i utbildningen och alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När pedagoger följer eller leder lek kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar leken utvecklas. Genom aktiva och närvarande  pedagoger skapas möjlighet att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Fokus kommer ligga på implementering av läroplanen och arbetet med att förstå, bryta ner och omsätta den i våra förskolor. Dels genom Gunilla Vigerts nätverk samt genom pedagogiska diskussioner på APT och kvalitetsdagar. 

Varje förskola har även egna mål att arbeta mot, utifrån UFB, VågaVisa och kvalitetsrapport. Dessa mål behöver hållas levande under året och finnas med i planering av projekt för att kunna följas upp och analyseras.

 Arbetslagens egna mål:

Förskola:                                                UFB:                                         Kvalitetsrapport:

B-A:                                 -gruppdelningar                                          -Språk och kommunikation

                                        -Synliggöra matematik                               -Naturvetenskap/experiment

                                       -Experimentera mer

S-karl:                                                                                                 -Barns delaktighet och inflytande

                                                                                                           -Pedagogiska lärmiljöer

Grissel:                                                                                               -Gruppdynamik

                                                                                                           -Matematik

Elmsta Hallon:               -Barnreflektioner                                          -Få in vh i Unikum

                                      -Teater, sång, ramsor                                   -Pedagogiska lärmiljöer

Jordgubb:                      -Teckenstöd/bildstöd                                    -Teckenstöd/bildstöd

                                      -Tidsuppfattning                                           -Tidsuppfattning och eget ansvar

                                                                                                           -Få vh att ta del av Unikum

Torget:                          -Nå vh i Unikum                                            -Få vh att ta del av Unikum

                                     -Teckenstöd

                                     -Hållbar utveckling

Lingon:                                                                                              -Dokumentera mer i Unikum (planering, utvecklingssamtal, m.m.)

Blåbär:

                     

 

Gemensamma utvecklingsområden för förskolorna på Väddö:

- Hur får vi vårdnadshavare mer delaktiga och vilja ta del av allt vi publicerar i Unikum?

- Pedagogiska lärmiljöer: Vilket utforskande möjliggör ni för barnen att ägna sig åt? 

                                            Signalerar miljön till barns nyfikenhet? Till deras kreativitet?

                                            Hur vill barnen att miljön ska utformas? Vad saknas/behöver ändras enligt dom?

                                            Vilket förhållningssätt hos pedagogerna avspeglar sig i miljön på avdelningen?

- Gruppdynamik och kommunikation i barngrupperna (samspel, teckenstöd, bildstöd, gruppindelningar)

 

Kalendarium ht 2019:

 

APT: 22/8         Enskilt. Ägnas åt baklängesplanering samt att formulera arbetsplan (sista sidan i kvalitetsrapporten)

         15/10      Gemensamt. Goda exempel Söderbykarl. Kartläggning och likabehandling. Arbetsmiljö.

         13/11      Enskilt. Uppföljning av projekt, UFB-mål, kvalitetsrapport. Skyddsrond.

         16/12      Gemensamt. Goda exempel Elmsta Blåbär. Sammanfattning av terminen. Framåtblickar.

 

Stängningsdagar: 19 + 20/9 Implementering av Lpfö -18. 

 

Föreläsningar: 20/11 Ann S Pihlgren, ca 18.00-20.00. Obligatorisk

                        16/10 "Växa" (material som ingick i NPF). Valfri

 

Paddagogiskt café: 1/10 kl. 18.00-20.00 Elmsta förskola.

 

Ledningsgruppsmöten: 2/9

                                      7/10

                                      4/11

                                      9/12      Tid: 13.30-16.00, Elmsta förskola.

 

 FÖRSLAG planeringsdag: 7/1 2020 (tisdag, helstängt)

 

Under fliken "Uppgifter" här nedanför har jag försökt samla alla uppgifter som ska utföras under året. Ifall jag missat något eller varit otydlig så tala om det så att jag kan åtgärda!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: