Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö: språk HT 2019

Skapad 2019-07-02 10:48 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Kommunikation. Verbalt, skriftligt och digitalt.

Innehåll

Mål

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

Bakgrund

Vi vill väcka barnens nyfikenhet gällande språk och ordens betydelse.
Vi vill utmana och väcka barnens intressen för naturvetenskapen.
Vi vill ge barnen erfarenheter genom litteratur.
Vi vill ge barnen förutsättningar till att kunna uppleva naturens olika delar samt att uppleva naturvetenskap genom litteratur. 
Att låta barnen ta del av litteratur. 
Att låta barnen utforska kring språket. 
Att väcka nyfikenhet kring orden betydelse.  

Arbetssätt/Undervisning

- Böcker som syns tydligt (Tavellister, Bokhylla)

- Möjlighet att sitta skönt (soffa, pool med kuddar)

- Högläsning

- Möjlighet att läsa själv

- Läsa bok på ipaden

- Qr koder

- Bibliotek

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

En gång i månaden reflekterar vi kring lärmiljön, denna reflektion innehåller alltid samma frågor: 

Har vi ändrat något i miljöerna? Varför?

Har vi inte ändrat något i miljöerna? Varför inte?

Vad verkar barnen intressera sig för?

Vad är det som barnen undersöker?

Uppgifter

 • KANIN vt 2018

 • Alfabet vt 2018

 • Högläsning ht 2018

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: