Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi ht åk 6

Skapad 2019-07-07 14:03 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetet kommer du att utveckla dina kunskaper om Norden och Europa, hur naturen ser ut, var människorna bor och varför de bor där, vilka naturresurser som finns. Du ska också lära dig om var Europas länder, huvudstäder, hav, berg och öar heter och ligger.

Innehåll

I arbetet utvecklar du kunskap om:

 • olika slags kartor, topografiska och tematiska
 • enkla geografiska verktyg
 • geografiska källor
 • namngeografi - Norden och Europa
 • Nordens och Europas natur- och kulturlandskap, hur kulturlandskapet har formats av människan.
 • Hur befolkningen är fördelad i Norden och Europa och varför de har bosatt sig där.
 • Vilka naturresurser vi har i Norden och Europa och var de finns.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter från Koll på Europa.
 • Genomgång av Nordens och Europas natur.
 • Träna på att använda olika kartor för att lära mer om Norden och Europa.
 • Undersöka ett land med hjälp av kartbok.
 • Träna namngeografi med hjälp av blindkartor och Seterra (internet). 
 • Göra en geografisk fältstudie.
 • Se filmer.
 • Träna på att skriva resonemang.
 • Träna ord och begrepp.
 • Söka fakta i olika läromedel, kartbok, NE.se, SLI.

Så här visar du dina kunskaper och förmågor

 • Kartprov på Nordens och Europas namngeografi. Länder, huvudstäder, hav, berg och öar.
 • Skriftligt prov där du beskriver samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i Norden och Europa.
 • Genom att visa att du kan använda kartboken när du undersöker ett land i Europa. Först tränar vi tillsammans sedan får du en bedömningsuppgift.
 • Bedömningsuppgift som handlar om geografisk fältstudie.
 • Genom att använda dig av ord och begrepp både muntligt och skriftligt som ingår i arbetsområdet.

 

Ord och begrepp som vi kommer att gå genom och som du ska kunna: naturresurs, naturtillgång, råvara, befolkning, Golfströmmen, kust, urbanisering, glesbygd, folkmängd, befolkningstäthet, taiga, tundra, stäpp 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
GEOGRAFI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo-grafiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: