Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - biologi och teknik

Skapad 2019-07-07 16:33 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi Teknik
Hållbar utveckling - inom teknik och biologi. "Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina" (ur Brundtlantkommissionens FN-rapport 1987: Vår gemensamma framtid)

Innehåll

 

 

Frågor att besvara för dig:

- Vad menas med hållbar utveckling?

- Vad är ekologi och vad menas med ekosystem?

- Vad är en näringskedja och vad är en näringsväv?

- Hur påverkas miljön av föroreningar?

- Vad är det för skillnad och likhet om du jämför fiske och odling förr och nu?

- På vilket sätt är skogen viktig för Sverige?

- Hur kan framtidens teknik ge nya möjligheter?

- Vad betyder återbruk och återanvändning?

- Vad menas med ond och god teknik?

Du ska också kunna:

- Berätta något om uppfinnare, rymdteknik och framtidens teknik

 

Centralt innehåll:

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

- vanliga tekniska system i hemmet och samhället. Några delar i systemen och hur de samverkar

- olika sätt att hushålla med energi hemma

- konsekvenser av teknikval

- vanliga material och deras egenskaper

- teknikutvecklingsarbetets faser

- dokumentation

- hur tekniska system i hemmet och samhället förändras över tid och några orsaker till detta.

- människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster tex nedbrytning, pollinering och rening av luft och vatten

- djurs och växters och andra organismers liv

- ekosystem i närmiljö

- naturen som resurs för rekreation

- livets utveckling

- enkla fältstudier

- tolkning och granskning av information

- några historiska och nutida upptäckter

- olika sätt att beskriva naturen

 

Arbetsuppgifter:

- Studiebesök på SYSAV

- Text- och arbetsbok i teknik och biologi

- Föreläsning med Nilofar om Modets fasor samt delta i en klädbytardag

- kemikaliesmart-häftet från Naturskolan (kemi)

- Häftena Miljöboken" med uppgifter och övningar

- Näringsväv-uppgift

- allemansrätten och fridlysta arter

- argumentationsövning s. 189 LH

- diskutera frågor uppslaget s. 190-191 LH

- Titta närmare på de globala målen och vad de betyder - fokusera på ett mål var och presentera dem

- uppgifter i kapitlet i teknikboken samt moralisk dilemma

 

Filmer:

Naturens kretslopp

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7020

Våra naturresurser

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1220km

Jordens naturresurser

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7022

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: