Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Renässansen och Vasatiden år 5

Skapad 2019-07-08 05:37 i Simrislundsskolan Simrishamn
Hur ser människokroppen ut inuti? Kan jorden vara rund? Har kyrkan alltid rätt, och kan jag köpa mig fri från skärselden genom att avlatsbrev? Många nya idéer kommer under renässansen. Hur kan idéerna spridas så snabbt? Finns det likheter mellan förändringarna boktryckarkonsten ledde till och förändringarna internet ledde till? I Europa, men också i Sverige börjar en ny tid!
Grundskola 5 Svenska Historia
Mannen på bilden är jagad! Vem är han och vem jagar honom? Hur ser människokroppen ut inuti? Kan jorden vara rund? Har kyrkan alltid rätt, och kan jag köpa mig fri från synd och skärselden genom att köpa ett avlatsbrev? Många nya idéer kommer under renässansen. Hur kan idéerna spridas så snabbt?

Innehåll

Förmågor som ska tränas

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att prata och läsa om de händelser som sker i Europa och Sverige under 1500-talet. Dessutom kommer vi att göra gemensamma analyser/övningar för att träna förmågorna.

Vi kommer också att:

se film

arbeta i grupp

arbeta med arbetshäften

redovisa muntligt/skriftligt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Renässansen och Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska personer under tidsperioden
Jag har grundläggande kunskaper och känner till minst 7 av de historiska personer vi samtalat om.
Jag har goda kunskaper och känner till minst 11 av de historiska personer som vi samtalat om.
Jag har mycket goda kunskaper och känner till minst 15 av de historiska personer vi samtalat om.
Faktakunskaper om samhällsförändringar, levnadsvilkor och handlingar
Jag har grundläggande kunskaper.
Jag har goda kunskaper.
Jag har mycket goda kunskaper.
Kan beskriva/ resonera om orsaker och konsekver som leder till samhällsförändringar och ändrade levnadsvillkor.
Jag visar min förmåga att resonera/beskriva i ett fåtal sammanhang.
Jag visar min förmåga att resonera/beskriva i flera sammanhang.
Jag visar min förmåga att resonera/beskriva i de flesta sammanhang.
Kan använda källmaterial
Jag kan ge exempel på historiska källor och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor samt föra enkla resonemang kring vad källornas berättar.
Jag kan ge exempel på historiska källor och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor samt föra utvecklade resonemang kring vad källornas berättar.
Jag kan ge exempel på historiska källor och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och föra välutvecklade resonemang kring vad källornas berättar.
Kan se spår av renässansen och Vasatiden i dag.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer och deras påverkan på samtiden
Jag kan undersöka utvecklingslinjer. Jag kan också visa hur någon utvecklingslinje påverkat vår samtid och använder då till viss del underbyggda resonemang med hänvisning till historien.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer. Jag kan också visa hur någon utvecklingslinje påverkat vår samtid och använder då utvecklade resonemang med hänvisning till historien.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer. Jag kan också visa hur någon utvecklingslinje påverkat vår samtid och använder då välutvecklade resonemang med hänvisning till historien.
Historiska begrepp.
Du kan använda och förklara en del av de ord och begrepp som hör till temat. Du kan också använda dem i samtal och resonemang om historia.
Du kan använda och förklara många av de ord och begrepp som hör till temat. Du kan också använda dem i samtal och resonemang om historia.
Du kan använda de flesta ord och begrepp som hör till temat. Du kan också använda dem i samtal och resonemang om historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: