Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4a kapitel 1

Skapad 2019-07-10 22:36 i Skuttunge skola Uppsala
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer starta 4:an med att repetera de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Det som är nytt i det första kapitlet är att räkna med parentes.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                                       

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                                     

Det här ska du kunna:

 • Använda huvudräkning eller uppställning för att räkna ut givna uppgifter. 
 • Regler för skriftliga räknemetoder (uppställning) gällande addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha genomgångar i helklass.
 • Du kommer få jobba individuellt, i par och i helklass med genomgångshäftet. 
 • Vi kommer öva på att prata matematik. 
 • Du kommer öva på att skriva egna räknehändelser. 

 

Så här kommer du få visa vad du kan:

 • Diagnos "Vad har jag lärt mig?"
 • Prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: