Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-07-13 11:54 i Lagmansskolan Mjölby
Detta är en planering utifrån läroboken Koll på No för åk 4, kap 1. Till detta har jag plockat material från andra läromedel och hemsidor.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad händer egentligen när ett djur dör i skogen och vilket djur är egentligen skogens största? Vad menas med bytesdjur och vad är egentligen mycel? Alla dessa frågor kommer du få svar på och många därtill. Du kommer även att få lära dig fotosyntesen och dess betydelse.

Innehåll

Skogen 

Syftet med att läsa biologi är att öka kunskaperna men även väcka nyfikenhet 
och intresse för naturen. När vi arbetar i klassrummet utgår vi från elevernas
frågor, kursplanen i biologi och det läromedel som vi har. Elevernas frågor kommer
alltid vara i fokus.Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att samtala om och diskutera,
resonera och analysera olika delar som har med skogen att göra.
Era frågor om skogen kommer att ligga till grund för arbetsområdet.


Vi kommer ha genomgångar och läsa och arbeta i våra läroböcker.

Vi kommer även att gå ut och titta på olika träd, djur, bär och svampar
(vi hoppas på att finna några spännande arter).


Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

kunna fotosyntesen i stora drag.

·       veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

·       kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

·       känna till namnen på några träd, bär och svampar.

·       kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

·       känna till några rovdjur och bytesdjur.

·       veta vad människan använder skogen till.

·       kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

 

Kunskapskoll

Löpande under lektionerna gör vi roliga aktiviteter som visar om ni förstått det jag försökt visa er.
Detta kan vi exempelvis göra med små white-boards eller med Post-IT lappar.
Vi kommer även att ha några läxor och någon form av test. Hur vi ska examinera er bestämmer vi tillsammans. Till er vårdnadshavare:

När jag hunnit träffa eleverna och fått lite bättre koll på deras förkunskaper m.m kommer en ny planering ut,
dels med elevernas önskemål och dels med veckoplanering.
Där kan ni se vad eleverna ska göra om de exempelvis är hos tandläkaren eller är sjuka. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: