Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EKVATIONER OCH EKVATIONSSYSTEM MA 2b

Skapad 2019-07-15 15:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
Kostnaden för att hyra en personbil i ett dygn består ibland av en rörlig kostnad för varje körd mil och en fast kostnad, dygnsavgiften. För olika biluthyrare varierar dessa kostnader. Ekvationerna y = 10x + 300 och y = 7,5x + 400 är matematiska modeller som beskriver kostnaden att hyra en bil ett dygn hos två olika biluthyrare. Den totala kostnaden y kronor beror i båda fallen av x, antalet körda mil. Ett sätt att jämföra kostnaden för de två modellerna är att rita graferna till ekvationerna i samma koordinatsystem. Ett annat sätt att jämföra modellerna är med hjälp av en algebraisk metod bestämma den lösning som är gemensam för båda ekvationerna. När man bestämmer en gemensam lösning till två ekvationer, säger man att man löser ett ekvationssystem.

Innehåll

MÅL

När du är klar med kapitlet ska du kunna:

* använda och förstå begreppet riktningskoefficient 

* bestämma en rät linjen ekvation i k-form och i allmän form

* lösa ekvationssystem med två obekanta med grafiska och algebraiska metoder

* lösa problem med hjälp av ekvationssystem

* lösa enkla geometriska problem med hjälp av analytisk geometri 

* använda och förstå de matematiska begreppen vid resonemang och kommunikation 

 

Uppgifter

  • Inlämning: Gruppuppgift torsdag v.50

  • Tisdag.v.50 inlämning: Additionsmetoden

  • Inlämning fredag v.48

  • Inlämning v.48 torsdag

  • Inlämning Tisdag (v.48)

  • Inlämning: Räta Linjens ekvation torsdag (v.47)

  • Inlämning onsdag v.46

  • Inlämning v.47 tisdag Riktningskoefficient för en rät linje

  • Emmy

Matriser

Mat
EKVATIONER OCH EKVATIONSSYSTEM MA 2b

GODKÄNDA KUNSKAPER
MER ÄN GODKÄNDA KUNSKAPER
VÄL UTVECKLADE KUNSKAPER
BEGREPP
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen
PROCEDUR
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
PROBLEMLÖSNING
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
MODELLERING
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
RESONEMANG/KOMMUNIKATION
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: