Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskola klass regnbåge Ankomst 20/21

Skapad 2019-07-15 21:51 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Eleven börjar sin skoldag aktivt med sina morgonrutiner.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven deltar i att ta av ytterkläder.

Eleven tar till sig information om dagen via sitt schema.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleven får verbalt och vid behov fysiskt stöd i att utföra rörelser som behövs för att ta av ytterkläderna.

Eleven får tid att ta egna initiativ.

Personalen benämner kroppsdelarna.

Elev och personal kommunicerar om väder och årstid.

Eleven undersöker sitt schema för dagen med stöd. Personalen hjälper eleven att ta reda på vilken dag det är och vilka aktiviteter kommer ske.

  

 

Bedömning

 Målen är uppfyllda när du:

- är aktiv och så självständig som möjligt under aktiviteterna

- utför rörelserna efter din förmåga

- är uppmärksam  och visar igenkänning för ditt schema eller någon av aktiviteterna vi kommunicerar om

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: