Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler- åk 4

Skapad 2019-07-16 17:09 i Smedby skola Hedemora
Lagar och regler
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få lära dig om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler. Vi kommer att titta på vad det är som gör att man begår brott och vad som händer om man bryter mot olika lagar, vad får man för straff (påföljd)? Vi ska även titta på de olika grundlagarna och vad de betyder.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har, och skillnaden mellan lagar och regler.

Några olika lagar.

Vad som händer om man bryter mot lagar

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot andra i samhället

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.


Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler. Vi kommer bland annat att läsa texter från läroboken. PULS

Du kommer att få se på filmer som behandlar ämnet.

Du kommer att få skriva loggbok efter dina lektioner.

Följande begrepp kommer att diskuteras

Lagar (Grundlagar), straffmyndig, påföljd, kriminell, kriminalitet, ungdomsbrott, fängelse, ungdomsvård, rättegång, polis, åklagare, advokat, misstänkt, förundersökning, häkte, anhålla, åtal, m.fl.

Bedömning

Bedömning sker utifrån bedömningsmatrisen nedan.

Förankring i läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Lagar och regler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FAKTA (Begrepp)
Du använder några begrepp som har med rättsskipning att göra.
Du använder flera begrepp som har med rättsskipning att göra.
Du använder många begrepp som har med rättsskipning att göra.
FÖRSTÅELSE (Rättsliga str.)
Du har visat att du förstår innebörden av några av de olika rollerna i en rättegång.
Du har visat att du förstår innebörden av flera av de olika rollerna i en rättegång.
Du har visat att du förstår innebörden av många av de olika rollerna i en rättegång.
FÖRSTÅELSE (rättsliga str.)
Du har visat att du förstår varför vi har lagstiftning. Du visar det genom att ge få- och korta orsaksförklaringar.
Du har visat att du förstår varför vi har lagstiftning. Du visar det genom att ge fler- och längre orsaksförklaringar.
Du har visat att du förstår varför vi har lagstiftning. Du visar det genom att ge många- och långa orsaksförklaringar.
FÖRSTÅELSE (begrepp)
Du har visat att du förstår skillnaden mellan lagar och regler. Du visar det genom att ge enkla förklaringar.
Du har visat att du förstår skillnaden mellan lagar och regler. Du visar det genom att ge utvecklade förklaringar.
Du har visat att du förstår skillnaden mellan lagar och regler. Du visar det genom att ge väl utvecklade förklaringar.
FÖRSTÅELSE (rättsliga str.)
Du har visat att du i huvudsak förstår innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter.
Du har visat att du förstår innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter. Du visar det genom att beskriva fler och längre samband mellan dem.
Du har visat att du väl förstår innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter. Du visar det genom att beskriva fler och längre samband mellan dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: