Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse klass regnbåge 20/21 Min kropp

Skapad 2019-07-16 22:19 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation Motorik
"Min kropp" syftar på den tiden där eleven arbetar aktivt med sin kropp under omvårdnadssituationer och förflyttningsmoment samt rastaktiviteter. Undervisningen sker inte alltid schemalagd utan vid elevens behov.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven är aktiv i omvårdnadssituationerna och förflyttningar genom att utföra rörelser självständigt.

Eleven känner igen begreppen som hör till omvårdnadssituationerna och kan samspela.

Eleven kan urskilja kroppsdelar och samspelar.

Eleven kan kommunicera om sina behov, sina tankar och önskningar i olika situationer som omvårdnadssituationer, övergångar mellan aktiviteter och på rasten.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

 

Eleven får tid till att utföra rörelserna efter sin förmåga.

Personalen benämner kroppsdelarna vi jobbar med och inväntar elevens initiativ.

Personal uppmuntrar eleven till kommunikation och är lyhörd för elevens signaler.

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- efter din förmåga är aktiv i omvårdnadssituationer, raster och övergånger genom att kommunicera, använda din motorik och visar kännedom om dina kroppsdelar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: