Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 9 ht -19

Skapad 2019-07-21 14:04 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Taluppfattning och tals användning. åk 9
Grundskola 9 Matematik
Här arbetar vi med talens olika typer; naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal och de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Här ska du få lära dig:

*hur vårt talsystem är indelat i grupper

*utföra beräkningar med negativa tal

*uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform

*utföra beräkningar med tal i potensform

*samband mellan prefix och tiopotenser

*värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

*förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Begrepp som du måste lära dig:

Naturliga tal, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, decimaltal, motsatta tal, potens, bas, exponent. tiopotens, grundpotensform och prefix

Genomförande

Arbetsgång

Vi arbetar med "taluppfattning och tals användning" på fyra olika nivåer. Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du får möjlighet att se på matte-filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar du kring matematiken.

Hjälp utöver undervisningssituationerna kan du få på TTM och kunskapsverkstaden.

 

 

-Du använder formativ bedömning vid självskattning i början och slutet av perioden.

-Inlämningsuppgifter och diagnoser under arbetets gång bedöms formativt.

-Summativ bedömning vid arbetsprojektets avslutning.

 

Filmer

 

*MÅL: Mål att få förståelse för arbetsområdets olika begrepp och metoder

Matematikbokenxyz.se

Till området finns 12 st filmer med genomgångar av de olika momenten. Gå in på Juhanis matte, åk 9

* MÅL: Mål att värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

UR Förstå kunskapskraven: Att lösa problem och föra resonemang i matematiken (6:41)

The Monty hall problem 5:48

UR Studieteknik: Pluggkoden-Strategier för matematik (28)

 

Digitala verktyg

 

Med dessa program kan du träna, träna......

matematikbokenxyz.se

*www.matteboken.se   åk9

*www.webbmatte.se

*www.elevspel.se

*Nomp

*King of math

*Webmath (Inloggningsuppgifter får ni av mig)

*Matteva 

 

Bedömning

 

.

 

 

 

 

 

 TRATEGIER

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: