👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildkompositioner

Skapad 2019-07-25 16:50 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Fotografisk bild
Bildkompositioner, hur en bild är presenterad och vad som finns inom de fyra hörnen.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi ska jobba med bildkompositioner, följande ska ingå i uppgiften:

Centralkompositioner

Horisontal linje

Låg / Hög horisont

Diagonal

Vertikal

Grodperspektiv/fågelperspektiv

Varför?

Bildkompositioner lär er hur man bygger upp en bild för att förmedla ett budskap, en känsla eller informera om något eller göra reklam för något. Det är grunden i allt bildskapande.

Hur?

Vi kommer ha genomgångar, använda internet, jobba med eget arbete

Exempel på bildkompositioner:

 

Bedömning?

 

Jag kommer bedöma era inlämnade bilder, ert engagemang, er tekniska kunskap i att hantera en kamera, ert eget bildspråk och er kreativa samt estetiska sida. Ni kommer få återkoppling via mail, genom Unikum och muntligt.

 

 

Uppgifter

 • Bildkompositioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
  Fot  -
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
  Fot  -
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
  Fot  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
  Fot  A
 • Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
  Fot  C
 • Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
  Fot  E
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  A
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  C
 • Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
  Fot  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Fot  E